Acte Necesare și Formulare - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Ajutoare încălzire sezonul rece 2020-2021

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

 

INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1.Temeiul legal al acordării ajutoarelor:

OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată de O.G. nr.27/2013 şi HG 920/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG 70/2011.

Ajutor pentru incalzirea locuintei- masura de sprijin, suportata din bugetul de stat si/sau, dupa caz, din bugetele locale, destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei.

Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale si lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat;

Citește mai departe...


Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010


Pot beneficia de acest drept familiile şi persoanele singure care au domiciliul/reşedinţa în Municipiul Caracal cu venituri reduse, care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

În vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Venitul mediu net  lunar pe membru de familie să nu depăşească  530 de lei;
 • Copiii de vârstă şcolară să frecventeze cursurile  unei forme de învăţământ organizate potrivit legii;
 • Să nu deţină bunuri aflate în lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate;
 • Depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei.
   

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte în funcţie de venitul familiei şi situaţia acesteia (familie monoparentală sau familie formată din soţ, soţie şi copiii lor).

 

Tranşe de venituri

Număr copii

în familie

Familia cu

2 părinţi

Familia cu

un părinte

0 - 200 lei/membru

 

   1 copil

82

107

   2 copii

164

214

   3 copii

246

321

   4 şi mai mulţi copii

328

428

201 - 530 lei/membru

   1 copil

75

102

   2 copii

150

204

   3 copii

225

306

   4 şi mai mulţi copii

300

408

 

Cerere alocatie de stat

Cerere acordare alocaţie pentru susţinerea familiei

Acte necesare pentru alocaţia de susţinere a familiei

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Adeverinta stagiu de cotizareAjutorul social/venitul minim garantat se acordă conform Legii 416/2001

Ajutorul social/venitul minim garantat se acordă conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare

De venitul minim garantat beneficiază persoanele singure şi familiile fără venituri sau cu venituri care se situează sub cuantumul sumelor stabilite ca şi ajutor social (vezi mai jos). Pentru a beneficia de acest drept, persoanele trebuie să depună actele la primăria în a cărei rază au domiciliul / reşedinţa. În cazul municipiului nostru actele se depun la sediul Serviciului de Asistenţă Socială - Piaţa. Victoriei nr. 8, Caracal
Sumele care se acordă ca şi ajutor social în funcţie de numărul membrilor de familie, în anul 2020, sunt următoarele:
 • 1 persoană - 142 lei
 • 2 persoane - 255 lei  
 • 3 persoane - 357 lei
 • 4 persoane - 442 lei
 • 5 persoane - 527 lei

Pentru fiecare membru în plus, peste numărul de 5 persoane, se adaugă câte 37 lei.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute mai sus şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultatdin fişa de calcul.
Cele declarate de către solicitant se verifică, la locuinţa acestuia, printr-o anchetă socială realizată de către personalul Serviciului de Asistenta Sociala.
Dreptul la ajutor social se stabileşte prin dispoziţie a primarului începând cu luna următoare depunerii cererii.
Ajutorul social precum şi drepturile de asigurări sociale de sănătate se plătesc de către A.J.P.I.S Olt.
Persoanele beneficiare de ajutor social au următoarele obligaţii:
- efectuarea lunară a orelor de muncă în folosul comunităţii, conform cuantumului ajutorului social.
- prezentarea trimestrială a adeverinţei eliberate de AJOFM
- depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei
- depunerea anuală a adeverinţei privind terenurile intravilane şi extravilane deţinute de famile
- să nu deţină bunuri aflate în lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate:

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei


Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare


Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.


Acte necesare pentru acordarea ajutorului social


Cerere pentru adeverinţă - ajutor social


Cerere pentru acordarea ajutorului social

 

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National