Anunt Selectie Partener - Primaria Caracal


Anunt Selectie Partener

ANUNŢ  

SELECŢIE PARTENER

 Înconformitate cu prevederile:

•    O.U.G.  nr.40/2015 privind gestionarea financiară afondurilor europene pentru perioada deprogramare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare,

•    HG  nr. 93/2016 pentru  aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr.40/2015,

•   Ghidului solicitantului  - Cererea de proiecte POCA/125/2/2(CP1/2017) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate / Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

UAT Municipiul Caracalanuntă organizarea procedurii de selecţie a unui partener interesat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şidepunerii cererii de finanţare aferente implementării proiectului ce urmează a fi depus în cadrul cereri de proiecte CP1 / 2017 ”Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”.

Descarca Anunt

Descarca Dispozitie-procedura

Descarca Metodologie

Descarca Anexe

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live