Dezbateri publice - Primaria Caracal


Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului în etapa III - elaborare PUZ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL    

   DATA ANUNŢULUI  21.11.2014

                 

Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului în etapa  III - elaborare PUZ

 

 „CENTRU DE AGREMENT SI FESTIVITATI, SALA, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE CAZARE, PISCINA, AMENAJARI EXTERIOARE”

AMPLASAMENT - MUNICIPIUL CARACAL, ALEEA CRAITELOR NR.2

 

INIŢIATOR: SC MEDRASIG SRL

PROIECTANT: SC EXPERT DESIGN BAM SRL CRAIOVA-Dr. Arh. Mohammad Al-Bashtawi

Descarca AnuntDovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura

DOVADA DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ  A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ
Către
 PRIMĂRIA CARACAL

Prin prezentul document:
1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:
DI. IONESCU AUREl LAZĂR, aflat în evidenţa Filialei teritoriale Olteniţa a O.A.R., înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţiilor la nr. 00054 la secţiunea: Arhitect cu drept de semnătura" şi care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.
2. Vă comunicam că sub nr. 0261 din 25.04.2014 am luat în evidenţa Filialei Teritoriale Oltenia a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentaţiei tehnice D.T.A.C. pentru:

  • obiectul de investiţie AMENAJARE BAZA DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
  • amplasat în CARACAL, STR. G-RAL MAGHERU, NR. 110-114, JUD. OLT
  • beneficiarul investiţiei S.C. VIODOR COMPANY S.R.L
  • proiect nr. 17 din data de 29.01.2014 elaborat de către S.C. TElE STIL S.R.L.
  • elaborate în baza certificatului de urbanism cu nr. 32/27.02.2014 eliberat de PRIMĂRIA CARACAL
  • valoarea de investiţie estimată 1.120.800 LEI

Dovada de luare in evidenta

Regulament

MemoriuConsultare Plan Urbanistic de Detaliu

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CONSTRUIRE RESTAURANT PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN”

AMPLASAMENT - MUNICIPIUL CARACAL, CRAIOVEI, NR.130R
INIŢIATOR - COJOACA MARIAN LORI, COJOACA MARIAN CRISTI
PROIECTANT - SC TRANSCOM CARAIMAN SRL - ARH. APOSTOLESCU RUXANDRA

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII

Citește mai departe...


Consultare Plan Urbanistic de Detaliu

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

„CONSTRUIRE AMENAJARE CABINET MEDICAL SI ACCES EXTERIOR’’

AMPLASAMENT- MUNICIPIUL CARACAL, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.34,BL.C3,SC.2, AP.2

INIŢIATOR: RĂDUCANU MARIUS

PROIECTANT: SC SM GENERAL INVEST SRL - ARH. SEVERICĂ MITRACHE

Citește mai departe...


Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A PARCĂRILOR PUBLICE DE REŞEDINŢĂ AFLATE PE RAZA MUNICIPIULUI CARACAL
Cap. I Dispoziţii generale:
Art.1 Prezentul regulament reglementează parcarea autovehiculelor în parcările de
reşedinţă aflate pe raza municipiului Caracal, precum şi modul de exploatare şi întreţinere a
acestora de către serviciile din cadrul Primăriei municipiului Caracal.

Citește mai departe...

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live