Informaţii SU/SVSU - Primaria Caracal


Recomandări

 

RECOMANDĂRI
CE TREBUIE RESPECTATE îN PERIOADELE CANICULARE DE CĂTRE POPULAŢIE
1. Evitarea deplasărilor şi expunerea la soare.
2. Consumarea a minim 2 litri de apă şi evitarea consumului de băuturi alcoolice.
3. Consumarea de fructe şi legume ori alimente uşoare, proaspăt preparate

CITEŞTE MAI DEPARTECAMPANIE INFORMARE Nr.14263 din 14.04.2017

Nr.14263/14.04.2017

CAMPANIE INFORMARE PREVENTIVĂ CONFORM ADRESĂ  I.S.U. OLT  NR.3611091/13.04.2017 CU OCAZIA ZILEI INTERNAŢIONALE A MUNCII ŞI A TINERETULUI (1 ŞI 2 MAI)

• focul deschis nu se foloseşte în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuintelor, a anexelor gospodãresti, lângã depozitele de furaje, pe câmpuri şi mirişti în apropierea pãdurilor, parcurilor, precum şi în interiorul acestora. În nici un caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat;

•este interzis fumatul şi focul deschis, instalarea corturilor, parcarea autoturismelor şi aprinderea grătarelor în alte locuri decât cele amenajate special ;

• proprietarii sau administratorii de păduri,şi parcuri indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a instrui şi supraveghea pe cei care desfăşoară activităţi în pădure sau parcuri  privind fumatul sau folosirea focul deschis;

• este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe timp de vânt. Distanţele minime de siguranţă la care se poate face focul după obţinerea permisului de lucru cu focul sunt: 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc; 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri; 100 m faţă de depozite de furaje; 100 m faţă de liziera pădurii sau parcului;

• păstraţi o rezervă de apă lângă locul unde aţi făcut focul, pentru a-l putea stinge imediat în cazul în care aţi considerat că este în pericol de a se extinde;

• faceţi focul doar în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

• curăţaţi de vegetaţie suprafaţa din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de cel puţin 5 m;

• faceţi focul numai numai pe timp de zi;

 
 

                    PRIMAR,                                                                                      Întocmit,

 

          RADU DUMITRU LIVIU                                                             Cons.Florea Barbu

 Campanie de Prevenire PSI nr. 10619 din 21.03.2017

CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor  premergător şi pe timpul sărbatorilor religioase

              În perioada sărbătorilor religioase când bisericile cunosc un număr sporit de credincioşi care le frecventează, se recomandă:

a)aducerea la cunoştinţa enoriaşilor a măsurilor de protecţie antiincendiu specifice, îndeosebi privind utilizarea focului deschis;

b)limitarea accesului credincioşilor în incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente;

c)amenajarea unor locuri pentru depunerea  lumânărilor aprinse, la distanţa de siguranţă faţă de elementele  combustibile din interiorul bisericii, de preferinţă în tăvi metalice umplute cu nisip;

CITESTE MAI DEPARTECampanie PSI de Primăvară

CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

CONFORM ADRESEI ISU M.BASARAB AL JUDEŢULUI OLT nr.3609518/03.03.2017

-Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 - 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

-Conform Ordin Comum nr.1381/2006 al Ministerului, pădurilor şi dezvoltării rurale  respectiv al Ministerului Mediuluiart.1alin.2 pct.5 arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă doar cu acordul autorităţilor competente pentru protecţia mediului

CITEŞTE MAI DEPARTERecomandări Ce Trebuie Respectate În Perioadele Caniculare De Către Populaţie

RECOMANDĂRI

CE TREBUIE RESPECTATE ÎN PERIOADELE CANICULARE DE CĂTRE POPULAŢIE

1. Evitarea deplasărilor şi expunerea la soare;

2. Consumarea a minim 2 litri de apă şi evitarea consumului de băuturi alcoolice;

3. Consumarea de fructe şi legume ori alimente uşoare, proaspăt preparate;

4. Purtarea unor haine uşoare, răcoroase, mai deschise la culoare şi care acoperă cât mai mult pielea;

5. Protejarea capului şi a feţei, purtând pălării cu boruri largi;

6. Nu lăsaţi niciodată copiii sau animalele de companie închişi în autovehicule;

7. Limitarea folosirii aparatelor electrocasnice şi a surselor de căldură;

8. Interzicerea  utilizării focului deschis;

9. Nu lăsaţi recipienţii cu substanţe inflamabile sub acţiunea razelor solare.

10. Întreruperea pe cât posibil a oricăror activităţi în aer liber în miezul zilei.

11.În cazul urgenţelor medicale apelaţi nr. 112

Puncte prim ajutor amenajate:

Sediul Serviciului Public Administrarea Pieţelor str.A.Caracalla, nr.22

Parc C.Poroineanu, str.Aleea Bibian, nr.1

Descarca Anunt

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live