Campanie de Prevenire - Primaria Caracal


Campanie de Prevenire

În conformitate cu adresa ISU Matei Basarab al judeţului Olt, nr. 1155099/02.07.2012 şi cu adresa nr. 1466/10.07.2012 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării rurale, prin Direcţia de Agricultură Olt, este necesară respectarea următoarelor norme în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor:

1.Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face doar după obţinerea permisului de lucru cu focul de la sediul Primăriei Municipiului Caracal şi luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului în vecinătăţi (nerespectarea acestor măsuri se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 Ron, în conformitate cu HG nr. 537/06.06.2007).

 

2. În perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale este interzisă.

3. Arderea miriştilor se face respectând următoarele prevederi generale:
- în condiţii meteorologice fără vânt;
- parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha, prin fâşii arate;
- izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
- asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
- asigurarea, în cazul snprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
-arderea miriştilor pe terenurile în pantă se face pornind din partea de sus a pantei.

Pe perioada avertizărilor meteorologice, lucrul cu foc deschis este interzis!

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live