CAMPANIE INFORMARE - Primaria Caracal


CAMPANIE INFORMARE

CAMPANIE INFORMARE PREVENTIVĂ CONFORM ADRESĂ  ISU OLT  NR.4010875/29.04.2015 CU OCAZIA ZILEI INTERNAŢIONALE A MUNCII ŞI A TINERETULUI

 

• focul deschis nu se foloseşte în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuintelor, a anexelor gospodãresti, lângã depozitele de furaje, pe câmpuri şi mirişti în apropierea pãdurilor, parcurilor, precum şi în interiorul acestora. În nici un caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat; 

•este interzis fumatul şi focul deschis, instalarea corturilor, parcarea autoturismelor şi aprinderea grătarelor în alte locuri decât cele amenajate special ;

• proprietarii sau administratorii de păduri,şi parcuri indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a instrui şi supraveghea pe cei care desfăşoară activităţi în pădure sau parcuri  privind fumatul sau folosirea focul deschis;

• este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe timp de vânt. Distanţele minime de siguranţă la care se poate face focul după obţinerea permisului de lucru cu focul sunt: 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc; 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri; 100 m faţă de depozite de furaje; 100 m faţă de liziera pădurii sau parcului;

• păstraţi o rezervă de apă lângă locul unde aţi făcut focul, pentru a-l putea stinge imediat în cazul în care aţi considerat că este în pericol de a se extinde;

• faceţi focul doar în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

• curăţaţi de vegetaţie suprafaţa din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de cel puţin 5 m;

• faceţi focul numai numai pe timp de zi;

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live