Informaţii SU/SVSU - Primaria Caracal


Campanie de informare 3344 din 22.01.2018

       Campanie informare conform adresei Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt  nr.1006/17.01.2018 cu privire la confirmarea pestei porcine africane în ţara noastră şi a necesităţii respectării cerinţelor minime de biosecuritate pentru sectorul non –profesional (gospodăresc) de creştere a porcilor dar şi la nivelul târgurilor de animale

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice şi sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru acestă boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea nunor măsuri de protecţie la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de acestă boală vă recomandăm  următoarele:Campanie de informare 53960 din 14.12.2017

      În conformitate cu dispoziţia nr.1506/17.10.2017 referitoare la prevenirea şi limitarea efectelor înzăpezirii şi viscolelor în municipiul Caracal şi prevederile H.C.L.95/2013 persoanele fizice şi juridice au obligaţia să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuare, să folosească materiale antiderapante în caz de polei în faţa imobilelor sau a curţilor deţinute cu orice titlu. De asemenea persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Caracal trebuie să ia măsurile necesare pentru îndepărtarea pericolului produs de căderea zăpezii şi a ţurţurilor de  pe şarpante şi acoperişuri în zona de proprietate sau de responsabilitate, respectiv de a lua măsurile necesare pentru a nu pune în pericol securitatea cetăţenilor sau angajaţilor care circulă pe căile de acces. CAMPANIE DE INFORMARE

CAMPANIE DE INFORMARE
CONFORM ADRESA ISU OLT NR. 30476/01.08.2017
 
               In conformitate  cu  adresa nr.30476/01.08.2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Matei Basarab al Judetului Olt începând cu prima zi de miercuri a fiecarei luni în intervalul orar 10.00-11.00 se organizeaeza si se desfasoara antrenamente/exercitii pentru tipauri de risc generatoare de situatii de urgenta care implica verificarea functionarii sirenelor de alarmare publica in fiecare localitate. Avertizarea este activitatea de aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre / situatii de protectie civila si se realizeaza prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înstiintarii primite de la structurile abilitate. Semnificatia semnalelor de alarmare este prezentata mai jos în documentul "semnale alarmare". Pentru informatii suplimentare atasat prezentam  anexam "Ghidul cetateanului pentru situatii de urgenta" în care este detaliat modul de actiune în cazul producerii unei situatii de urgenta  pentru care autoritatile locale sunt obligate sa avertizeze populatia prin sistemul de alarmare local în conformitate cu prevederile legale.Exercitiile organizate sunt anuntate prin mijloacele media existente la dispozitia autoritatilor locale, site institutie, pagina de facebook, etc.
               Pe perioada exercitiilor /aplicatiilor  se urmaresete familiarizarea cetatenilor cu semnificatia semnalelor de alarmare pentru ca în situatii reale cetatenii sa înteleaga modul comportare si actiune.
 


Campanie de informare 42045 din 05.10.2017

 
               Campanie de informare
în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor premergător şi pe perioada sezonului rece
 
            Regulile elementare de prevenire a incendiilor cauzate de mijloacele de încălzire utilizate în sezonul rece, vizează exploatarea în condiţii corespunzătoare şi fără defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale, în scopul evitării producerii unor evenimente nedorite.


CAMPANIE INFORMARE Nr.14263 din 14.04.2017

Nr.14263/14.04.2017

CAMPANIE INFORMARE PREVENTIVĂ CONFORM ADRESĂ  I.S.U. OLT  NR.3611091/13.04.2017 CU OCAZIA ZILEI INTERNAŢIONALE A MUNCII ŞI A TINERETULUI (1 ŞI 2 MAI)

• focul deschis nu se foloseşte în locuri cu pericol de incendiu, în apropierea locuintelor, a anexelor gospodãresti, lângã depozitele de furaje, pe câmpuri şi mirişti în apropierea pãdurilor, parcurilor, precum şi în interiorul acestora. În nici un caz focul deschis nu se lasă nesupravegheat;

•este interzis fumatul şi focul deschis, instalarea corturilor, parcarea autoturismelor şi aprinderea grătarelor în alte locuri decât cele amenajate special ;

• proprietarii sau administratorii de păduri,şi parcuri indiferent de forma de proprietate, au obligaţia de a instrui şi supraveghea pe cei care desfăşoară activităţi în pădure sau parcuri  privind fumatul sau folosirea focul deschis;

• este interzisă arderea materialelor de orice natură, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe timp de vânt. Distanţele minime de siguranţă la care se poate face focul după obţinerea permisului de lucru cu focul sunt: 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc; 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri; 100 m faţă de depozite de furaje; 100 m faţă de liziera pădurii sau parcului;

• păstraţi o rezervă de apă lângă locul unde aţi făcut focul, pentru a-l putea stinge imediat în cazul în care aţi considerat că este în pericol de a se extinde;

• faceţi focul doar în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

• curăţaţi de vegetaţie suprafaţa din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de cel puţin 5 m;

• faceţi focul numai numai pe timp de zi;

 
 

                    PRIMAR,                                                                                      Întocmit,

 

          RADU DUMITRU LIVIU                                                             Cons.Florea Barbu

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live