Informaţii SU/SVSU - Primaria Caracal


Campanie de Prevenire PSI nr. 6502 din 31.03.2015

CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR

CONFORM ADRESEI ISU M.BASARAB AL JUDEŢULUI OLT nr.4008817/16.03.2015

-Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 - 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

-Conform Ordin Comum nr.1381/2006 al Ministerului, pădurilor şi dezvoltării rurale  respectiv al Ministerului Mediuluiart.1alin2 pct.5 arderea miriştilor şi resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă doar cu acordul autorităţilor competente pentru protecţia mediului

CITESTE MAI DEPARTECampania nationala de informare si pregatirea populatiei "Nu tremur la cutremur"

Campania nationala de informare si pregatirea populatiei "Nu tremur la cutremur"

CITEŞTE MAI DEPARTE

MATERIAL VIDEOCampanie de Prevenire

 CAMPANIE DE PREVENIRE ÎN DOMENIUL PREVENIRll ŞI STINGERll INCENDIILOR CONFORM ADRESEI ISU M.BASARAB AL JUDETULll OLT nr.3813487/26.06.2014

- Conform Ordonanţei de Urgenla nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea miriştiIor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă contravenţionala al cărei cuantum este cuprins între 3000 - 6000 lei pentru persoane fizice şi respectiv între 25.000 - 50.000 lei persoane juridice.
- Conform Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltiirii rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea bunelor condiţiia gricole şi de mediu în România stabilite la GAEC 5 şi GAEC 8 nu este permisă arderea miriştiIor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştiIor permanente.

CITEŞTE MAI DEPARTECampanie de informare

CAMPANIE DE INFORMARE A CETĂŢENILOR ,,PREVENIŢI GHINIONUL! MARŢI 13 - ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE ÎN ROMÂNIA”
Evenimentul urmăreşte informarea cetăţenilor cu privire la modul de comportament situaţiile de urgenţă astfel:
1. În cazul producerii unui de cutremur se păstrează calmul şi nu se intră în panică, se închid sursele de foc, nu se aleargă pe scări, nu se sare pe geam, nu se utilizează liftul, dacă sunteţi pe stradă evitaţi aglomeraţia, nu alergaţi, depărtaţi-vă de clădiri, feriţi-vă de căderea tencuielilor şi parapetelor, nu se blochează străzile, se lasă cale liberă circulaţiei ambulanţelor şi pompierilor, se ascultă anunţurile posturilor de radio şi tv naţionale şi recomandările organelor în drept.
2. În cazul producerii inundaţiilor trebuie urmărite avertizările meteorologice şi hidrologice. Mesajele autorităţilor. Îndepărtarea de zonele cu risc la inundaţii ('râuri, pârâuri, torenţi, baraje) şi se iau măsuri proprii de apărarea locuinţei.

CITEŞTE MAI DEPARTE

 Planul de apărare împotriva inundaţiilor

Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Caracal.

Plan inundatii partea 1
Plan inundatii partea 2
Plan inundatii partea 3

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live