Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 09.06.2020, orele 10:30

ANUNT
in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare,
si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin ordinul 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
se va organiza in data de 09.06.2020, orele 10:30, in sala Teatrului National al Municipiului Caracal
si/sau prin mijloace electronice/ platforma electronica online, pentru a emite
PROPUNERI DE AVIZARE
in vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate si a Avizului arhitectului-șef pentru
Studii de oportunitate si documentații complete de urbanism PUD/PUZ
 
 
Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:
- Analiza studiilor de oportunitate, în vederea fundamentării deciziei privind emiterea Avizului de Oportunitate necesar pentru elaborarea documentațiilor Plan urbanistic Zonal (PUZ) de modificare a prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:
o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Sala de fitness pe str. Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, județul Olt”; inițiator: dl. Vlad Marian; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL - specialist RUR (DZ0G5);

o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z), întocmit în vederea stabilirii condițtiilor de construibilitate pentru locuințe individuale, str. Trandafirolor nr. 13, municipiul Catracal, județul Olt; initiator: dl. Bejan Mihăița – Mircea; elaborator: SC ARHI STIL CONCEPT SRL - specialist RUR arh. Ionescu Aurel (DE);

o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Locuință pe str. Mărțișorului nr. 5, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiator: dl. Crantea Victor; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL - specialist RUR (DZ0G5);
STUDIU DE OPORTUNITATE
U.01 INCADRARE IN PUG
U.0 INCADRAREA IN ZONA
U.1 SITUATIA EXISTENTA
U.2 CONCEPT PROPUS

o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Locuință pe Bdul. Antonius Caracalla nr. 131B, municipiul Caracal, județul Olt”, inițiator: dl. Florea Mihail; elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL.
 
-  Analiză și propunere de avizare a unor documentații complete PUZ/PUD, părți scrise și desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentării avizului arhitectului-șef, pentru:
o PUZ – „Hale cu destinația service auto, str. Mărăști nr. 82 și nr. 84, municipal Caracal, județul Olt”; inițiator/investitori: dna. Dinu Ioana Aurelia și dl. Dinu Ionel; Proiectant: SC ETALON SRL - specialist RUR arh. Severică Mitrache (D,E,F6,G5G6);


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 24.10.2019, orele 10:30

ANUNT

in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare,

si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin ordinul 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

se va organiza in data de 24.10.2019, orele 10:30, la sediul Primăriei Municipiului Caracal,pentru a emite

PROPUNERI DE AVIZARE

in vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate si a Avizului arhitectului-șef pentru

Studii de oportunitate si documentații complete de urbanism PUD/PUZ

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

  • Analiză a Studiilor de oportunitate pentru a asigura fundamentarea tehnica a Avizului de Oportunitate emis de structura de specialitate condusa de Arhitectul-sef in vederea elaborarii urmatoarelor documentatii de urbanism care solicita modificari de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior:
  • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiției “Spălătorie auto cu program non-stop, cu 6 posturi acoperite, 2 posturi descoperite si clădire cu destinație mixta: birou, spațiu tehnic si cafe-bar pentru clienții spălătoriei auto”, generata de imobilul din Str. Craiovei nr. 178, municipiul Caracal, județul Olt, initiator: Vlad Marian; elaborator: SC SUPLEX PROIECT SRL si BIA Constantin Porumbacu - specialist RUR (D,E);
  • Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiției “Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, generata de imobilul din Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, initiator: Topîrceanu  Bogdan  Lucian; elaborator: SC SUPLEX PROIECT SRL si BIA Constantin Porumbacu - specialist RUR (D,E);

Descarca Anunt



Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 28.05.2019, orele 10:30

Ordinea de zi a ședinței din data de 28.05.2019 ora 10:30 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal:

-  Analiză aStudiilor de oportunitatepentru a asigura fundamentarea tehnica a Avizului de Oportunitate emis de structura de specialitate condusa de Arhitectul-sef in vederea elaborarii de documentatii de urbanism care solicita modificari de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior:

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt”, initiator: Topircean  Bogdan  Lucian;elaborator: BIA Constantin Porumbacu, arh.(RUR) TNA 3469 si SC SUPLEX PROIECT SRL;

O-0 - INCADRARE-STOP
O-1 - ZONA STUDIU
O-2 - REGLEMENTARI
O-3 - PROPUNERE
ST OP CARACAL STR RAHOVEI 

o   Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt”,initiator: Medintu Constantin Teodor, Medintu Ionica Catalina Si Centea Ionel Daniel; elaborator: S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, Arh.urb. (RUR) Angela Cristina Busca;

SO
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA
U2

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Locuința P+1, Garaj auto, amenajări exterioare si împrejmuire, Municipiul Caracal, Strada Tirgul Nou, nr.55, județul Olt”,initiator: Karimi Gholam Reza, Karimi Corina Alexandra; elaborator: BIA Constantin Porumbacu, arh.(RUR) TNA 3469 si SC SUPLEX PROIECT SRL;

STUDIU OPORTUNITATE - TARGUL NOU 55
U0 - INCADRARE
U1 - EXISTENT
U2 - PROPUNERE

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Locuință pe Bulevardul Antonius Caracalla, Nr.131B, Mun. Caracal, Jud. Olt”,initiator: Florea Paula Ileana Si Florea Stelian Mihail;  elaborator: SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, specialist RUR: arh.urb. Bușcă Angela Cristina (DZ0G5).

STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIE

-  Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora, părţi scrise şi desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef, pentru:

o  Realizarea investiţieiExtindere locuinta parter pe Intrarea Noua Nr.12, Municipiul Caracal, Judetul Olt”, inițiator/investitori: Stan Noni; Proiectant: S.C. SM GENERAL INVEST S.R.L., specialistRUR arh.urb. BuşcăAngela (DZ0G5).

00_STUDIU DE INSORIRE
01_MEMORIU
02_REGULAMENT
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA- REGLEMENTARI
U3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC
U4 SITUATIA PROPUSA -  ECHIPARE EDILITARA
U5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE



Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 26.02.2019, orele 10

Ordinea de zi a ședinței din data de 26.02.2019  ora 10:00 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal:

-  Analiză a Studiilor de oportunitate pentru a asigura fundamentarea tehnica a Avizului de Oportunitate emis de structura de specialitate condusa de Arhitectul-sef in vederea elaborarii de documentatii de urbanism care solicita modificari de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior:

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si str. Marasti nr.84 din Municipiul Caracal, județul Olt”, initiator: Dinu Ioana, Dinu Ionel;elaborator: SC ETALON SRL, arh. RUR Mitrache Severică;

STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA
U2  CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIE

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Sala pentru spectacole, expozitii, festivitati si servicii comerciale” generat de imobilul din str. Piața Victoriei nr. 35A, Caracal, județul Olt, initiator: Ilin Petrisor;elaborator: BIA Constantin Porumbacu, arh.(RUR) TNA 3469 si SC SUPLEX PROIECT SRL;

O-0 INCADRARE
O-1 EXISTENT
O-2 REGLEMENTARI
STUDIU OPORTUNITATE SALA SPECTACOLE CARACAL

-  Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora, părţi scrise şi desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef, pentru:

o  Realizarea investiţiei„Schimbare destinatie din camin nefamilisti in hotel”, str. Romanitei nr. 8, Municipiul Caracal, județul Olt”, inițiator/investitori: SC ROMANITA SA; Proiectant: SC ETALON SRL, arh.(RUR) Mitrache Severică;

MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU CIRCULATIE
A 1 - INCADRAREA
A 2 - SITUATIE PROPUSA
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 SITUATIA PROPUSA - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U4 SITUATIA PROPUSA - RETEE TEHNICO-EDILITARE
U5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE

o  Realizarea investiţiei“SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 nr.18, Municipiul Caracal, judeţul Olt”, inițiator/investitori:S.C. DOLGAS SRL; elaborator: SC ETALON SRL, arh. RUR Mitrache Severică;

MEMORIU DE PREZENTARE
REGULAMENT
STUDIU DE CIRCULATIE
D1 - INCADRARE
D2 - PROPUNERE
STUDIU ISTORIC
U0 INCADRAREA IN ZONA
U0.1 INCADRAREA IN ZONA IN RELATIE CU MONUMENTELE ISTORICE
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE
U3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI
U4 SITUATIA PROPUSA -  RETELE EDILITARE
U5 SITUATIA PROPUSA -  PERSPECTIVE

o  Realizarea investiţiei“Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare, str. Elena Doamna nr.5, Municipiul Caracal, judetul Olt”, inițiator/investitori: Voicu Aurel; elaborator: S.C. SM GENERAL INVEST S.R.L., carh. urb. Angela Bușcă;

MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU DE INSORIRE
STUDIU DE CIRCULATIE
A1 - INCADRAREA IN ZONA
A2 - STUDIU DE CIRCULATIE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 ECHIPARE EDILITARE
U4 SITUATIA PROPUSA -  PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U5 SITUATIA PROPUSA -  PERSPECTIVE
U6 SITUATIA PROPUSA - DESFASURATA STRADALA

o  Realizarea investiţiei“Spaţiu comercial pe b-dul Antonius Caracalla nr.43A, Municipiul Caracal, judeţul Olt”, inițiator: Apipie Dănuțsi Apipie Elena; elaborator: SC ETALON SRL., carh. urb. Angela Bușcă;

MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU DE INSORIRE
STUDIU ISTORIC
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 SITUATIA PROPUSA - ECHIPARE EDILITARA
U4 SITUATIA PROPUSA - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U6 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U7 DESFASURATA STRADALA



Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 19.12.2018, orele 11

Ordinea de zi a ședinței din data de 19.12.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
          1.Analiza si propunere de avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulament Locale de Urbanism (R.L.U.) afferent, in vederea realizarii investitiei “Locuinte colective in regim de inaltime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, judetul Olt”; investitori: Luca Roxana, Luca Remus Dacian, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.
00-Raportul informarii si consultarii publicului
MEMORIU
REGULAMENT DE URBANISM
U.0 INCADRARE IN ZONA
U.1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U.2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U.3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC
U.4 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U.5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE

          2.Analiza si propunere de avizare a documentatiei de urbanism Plan urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulament Locale de Urbanism (R.L.U.) afferent, in vederea realizarii investitiei “Sala pentru spectacole, expozitii, festivitati si servicii comerciale – CF nr. 55298”, “Amenajare parcare – CF nr. 55250” si “Amenajare terasa acoperita – CF nr. 55300” pe strada Piata Victoriei nr. 14, Municipiul Caracal, judetul Olt; investitori: SC COBRALI 2000 SRL, SC PARC SA.
00-Raportul informarii si consultarii publicului
MEMORIU
REGULAMENT DE URBANISM
U.01 INCADRARE IN JUDET
U.02 DATE GENERALE AMPLASAMENT
U.03 INCADRARE IN ZONA
U.04 EXTRAS PUG CARACAL-ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.05 EXTRAS PUG CARACAL-ZONA ISTORICA PROTEJATA
U.06 RIDICARE TOPOGRAFICA
U.07 REGLEMENTARI - PLAN DE SITUATIE GENERAL
U.10 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.11 REGLEMENTARI EDILITARE - UTILITATI
U.11 REGLEMENTARI - SITUATIA PROPUSA
U.12 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.12 REGLEMENTARI URBANISTICE - REGIM JURIDIC
U.13 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.14 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.15 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.16 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.17 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National