Sedinta din data de 14.03.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

           Ordinea de zi a sedintei din data de 14.03.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
  I.analiza si propunere de avizare a unor documentatii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, parti scrise si desenate, inclusiv    acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentarii avizului arhitectului-sef, pentru:
       a) Realizarea investitiei  "”Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judetul Olt", beneficiar Vilceanu Liviu-Adrian;
memoriu PUZ
REGULAMENT DE URBANISM
U.02 INCADRARE IN JUDET 1
U.03 DATE GENERALE AMPLASAMENT
U.04 INCADRARE IN ZONA 1
U.05 RIDICARE TOPOGRAFICA
U.06 REGLEMENTARI - PLAN DE SITUATIE PROPUS
U.07 SITUATIE EXISTENTA - REGIM JURIDIC
U.08 ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.09 PROFIL STRADAL PROPUS CONFORM PUG CARACAL
    b) Realizarea „Extinderii  intravilanului municipiului   Caracal,  în scopul  modernizarii, extinderii fabricii  de productie  a produselor din carne” Municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt  si  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetul Olt, investitor S.C. MALINA LUX SRL;
MEMORIU, RLU
0 - INCADRARE
1 - SIT EXISTENTA
2 - REG ZONIFICARE
3 - UTILITATI
4 - REG JUR
       c) Realizarea investitiei  “Locuinta Parter amplasata pe strada Feroviarului Nr. 3, municipiul Caracal, judetul Olt”, beneficiari Andrei Danut Florin si Andrei Ionela Claudia.
MEMORIU PUD
PL A3-FATADE
PL U2-SITUATIE EXISTENTA
PL U3 SITUATIE EXISTENTA REGIM JURIDIC
PL U4 SITUATIE EXISTENTA CIRCULATII ACCESE
PL U5 SITUATIE PROPUSA REGLEMENTARI
  II.analiza si propunere de emitere a studiului de oportunitate în vederea emiterii Avizului de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism pentru :
       a)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Ciugulea Adrian si d-nei Ciugulea Rodica.
MEMORIU S.O
U0-INCADRARE IN ZONA
U1-SITUATIE EXISTENTA
U2-CONCEPT PROPUS
       b)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei „Centru Social Multifunctional pentru Persoane Vârstice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judetul Olt”.
STUDIU OPORTUNITATE
U 0 - INCADRARE IN ZONA
U 1 - SITUATIE EXISTENTA
U 2 -REGLEMENTARI PROPUNERE
       c)Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent în vederea realizarii investitiei  “ Locuinta P+1E, amenajari exterioare si împrejmuire teren pe strada Tirgul Nou nr.55, municipiul Caracal, judetul Olt”.