Sedinta din data de 14.06.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Sedinta din data de 14.06.2018 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal

       Ordinea de zi a sedintei din data de 14.06.2018 ora 11:00
  I.  Analiza si propunere de avizare a unor documentatii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora si a unui Plan Urbanistic de Detaliu, parti scrise si desenate, inclusiv    acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentarii avizului arhitectului-sef conform Legii nr. 350/2001, privind urbanismul si amenajarea teritoriului modificata si completata precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru:
  • Realizarea investitiei „Centru Social Multifunctional pentru Persoane Vârstice amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judetul Olt”, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal;
  • Realizarea investitiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul Antonius Caracalla nr. 77, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Ciugulea Adrian si d-nei Ciugulea Rodica; 
  II. Analiza a studiului de oportunitate întocmit în vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru modificarea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Legii nr. 350/2001, privind urbanismul si amenajarea teritoriului modificata si completata precum si a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, astfel: 
  • Obtinere Aviz de Oportunitate în vederea initierii documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal(P.U.Z) si Regulament Local de Urbanism(R.L.U.) aferent acestuia pentru “Schimbare destinatie din camin nefamilisti în hotel”, generat de imobilul din intravilan strada Romanitei nr. 8, municipiul Caracal, judetul Olt, investitor SC ROMANITA SA.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National