Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 19.12.2018, orele 11

Ordinea de zi a ședinței din data de 19.12.2018  ora 11 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a municipiului Caracal:
          1.Analiza si propunere de avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulament Locale de Urbanism (R.L.U.) afferent, in vederea realizarii investitiei “Locuinte colective in regim de inaltime P+4E cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr. 7 si nr. 11, Municipiul Caracal, judetul Olt”; investitori: Luca Roxana, Luca Remus Dacian, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana Madalina.
00-Raportul informarii si consultarii publicului
MEMORIU
REGULAMENT DE URBANISM
U.0 INCADRARE IN ZONA
U.1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U.2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U.3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC
U.4 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U.5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE

          2.Analiza si propunere de avizare a documentatiei de urbanism Plan urbanistic Zonal (P.U.Z.) si Regulament Locale de Urbanism (R.L.U.) afferent, in vederea realizarii investitiei “Sala pentru spectacole, expozitii, festivitati si servicii comerciale – CF nr. 55298”, “Amenajare parcare – CF nr. 55250” si “Amenajare terasa acoperita – CF nr. 55300” pe strada Piata Victoriei nr. 14, Municipiul Caracal, judetul Olt; investitori: SC COBRALI 2000 SRL, SC PARC SA.
00-Raportul informarii si consultarii publicului
MEMORIU
REGULAMENT DE URBANISM
U.01 INCADRARE IN JUDET
U.02 DATE GENERALE AMPLASAMENT
U.03 INCADRARE IN ZONA
U.04 EXTRAS PUG CARACAL-ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.05 EXTRAS PUG CARACAL-ZONA ISTORICA PROTEJATA
U.06 RIDICARE TOPOGRAFICA
U.07 REGLEMENTARI - PLAN DE SITUATIE GENERAL
U.10 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCTIONALA
U.11 REGLEMENTARI EDILITARE - UTILITATI
U.11 REGLEMENTARI - SITUATIA PROPUSA
U.12 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.12 REGLEMENTARI URBANISTICE - REGIM JURIDIC
U.13 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.14 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.15 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.16 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA
U.17 ILUSTRARE VOLUMETRICA PROPUSA