Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 26.02.2019, orele 10 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 26.02.2019, orele 10

Ordinea de zi a ședinței din data de 26.02.2019  ora 10:00 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Municipiului Caracal:

-  Analiză a Studiilor de oportunitate pentru a asigura fundamentarea tehnica a Avizului de Oportunitate emis de structura de specialitate condusa de Arhitectul-sef in vederea elaborarii de documentatii de urbanism care solicita modificari de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate anterior:

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Hale cu destinatia service auto, str. Marasti nr.82 si str. Marasti nr.84 din Municipiul Caracal, județul Olt”, initiator: Dinu Ioana, Dinu Ionel;elaborator: SC ETALON SRL, arh. RUR Mitrache Severică;

STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA
U2  CONCEPT PROPUS - PLAN DE SITUATIE

o  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în vederea realizării investiţiei “Sala pentru spectacole, expozitii, festivitati si servicii comerciale” generat de imobilul din str. Piața Victoriei nr. 35A, Caracal, județul Olt, initiator: Ilin Petrisor;elaborator: BIA Constantin Porumbacu, arh.(RUR) TNA 3469 si SC SUPLEX PROIECT SRL;

O-0 INCADRARE
O-1 EXISTENT
O-2 REGLEMENTARI
STUDIU OPORTUNITATE SALA SPECTACOLE CARACAL

-  Analiză şi propunere de avizare a unor documentaţii complete, Planuri Urbanistice Zonale si Regulamente Locale de Urbanism aferente acestora, părţi scrise şi desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, în vederea fundamentării avizului arhitectului-şef, pentru:

o  Realizarea investiţiei„Schimbare destinatie din camin nefamilisti in hotel”, str. Romanitei nr. 8, Municipiul Caracal, județul Olt”, inițiator/investitori: SC ROMANITA SA; Proiectant: SC ETALON SRL, arh.(RUR) Mitrache Severică;

MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU CIRCULATIE
A 1 - INCADRAREA
A 2 - SITUATIE PROPUSA
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 SITUATIA PROPUSA - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U4 SITUATIA PROPUSA - RETEE TEHNICO-EDILITARE
U5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE

o  Realizarea investiţiei“SKID GPL pe strada 1 Decembrie 1918 nr.18, Municipiul Caracal, judeţul Olt”, inițiator/investitori:S.C. DOLGAS SRL; elaborator: SC ETALON SRL, arh. RUR Mitrache Severică;

MEMORIU DE PREZENTARE
REGULAMENT
STUDIU DE CIRCULATIE
D1 - INCADRARE
D2 - PROPUNERE
STUDIU ISTORIC
U0 INCADRAREA IN ZONA
U0.1 INCADRAREA IN ZONA IN RELATIE CU MONUMENTELE ISTORICE
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE
U3 SITUATIA PROPUSA - REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI
U4 SITUATIA PROPUSA -  RETELE EDILITARE
U5 SITUATIA PROPUSA -  PERSPECTIVE

o  Realizarea investiţiei“Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare, str. Elena Doamna nr.5, Municipiul Caracal, judetul Olt”, inițiator/investitori: Voicu Aurel; elaborator: S.C. SM GENERAL INVEST S.R.L., carh. urb. Angela Bușcă;

MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU DE INSORIRE
STUDIU DE CIRCULATIE
A1 - INCADRAREA IN ZONA
A2 - STUDIU DE CIRCULATIE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 ECHIPARE EDILITARE
U4 SITUATIA PROPUSA -  PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U5 SITUATIA PROPUSA -  PERSPECTIVE
U6 SITUATIA PROPUSA - DESFASURATA STRADALA

o  Realizarea investiţiei“Spaţiu comercial pe b-dul Antonius Caracalla nr.43A, Municipiul Caracal, judeţul Olt”, inițiator: Apipie Dănuțsi Apipie Elena; elaborator: SC ETALON SRL., carh. urb. Angela Bușcă;

MEMORIU
REGULAMENT
STUDIU DE INSORIRE
STUDIU ISTORIC
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE
U2 SITUATIA PROPUSA - REGLEMENTARI
U3 SITUATIA PROPUSA - ECHIPARE EDILITARA
U4 SITUATIA PROPUSA - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U5 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U6 SITUATIA PROPUSA - PERSPECTIVE
U7 DESFASURATA STRADALA

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National