Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 16.11.2020, orele 10:30 - Primaria Caracal


Sedinta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din data de 16.11.2020, orele 10:30

ANUNT 
in baza Legii 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare, 
si a Normelor metodologice aprobate prin ordinul MDRAP nr. 233/2016 
 
SEDINTA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Caracal / in sala Teatrului National al Municipiului Caracal 
si/sau prin mijloace electronice/ platforma electronica online, 
in data de 16.11.2020, orele 10:30, 
pentru a emite PROPUNERI DE AVIZARE in vederea fundamentării tehnice a Avizului de oportunitate si a Avizului arhitectului-șef,
si pentru CONSULTANTA privind documentații de amenajarea teritoriului si urbanism
 

Ordinea de zi a ședinței C.T.A.T.U.:

- Analiza studiilor de oportunitate, în vederea fundamentării deciziei privind emiterea Avizului de Oportunitate necesar pentru elaborarea documentațiilor Plan urbanistic Zonal (PUZ) de modificare a prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism aprobate, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAPnr. 233/2016, pentru:

 o Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) “Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe”, str. Dragos Voda nr. 2D si 2E, municipiul Caracal, județul Olt”; initiator/beneficiar: dl. Sandu Petre; elaborator: SC GOLDBACH design & Build SRL - specialist RUR arh.urb. Laura-Adriana Dragan (D3DZ0E);

 
- Consultanta privind documentaţii de amenajare a teritoriului si de urbanism in baza art. 6 pct. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei tehnico de Amenajare a Teritoriului si  Urbanism a Municipiului Caracal, conform Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ord. MDRAP nr. 233/2016, pentru:

 o Intocmirea referatului de specialitate al arhitectului-sef in baza caruia Primarul propune aprobarea initierii demersurilor de actualizare a documentatiei Planul Urbanistic General al Municipiului Caracal.

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National