Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

„LOCUINŢĂ S+P+1E, JUDEŢUL OLT,MUNICIPIUL CARACAL, STR. RECONSTRUCŢIEI, NR.38A”

BENEFICIARUL: STOENESCU CONSTANTIN ŞI STOENESCU MARIA.  PROPUN  EXECUTAREA UNEI LOCUINŢE „S+P+1E” 

 

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

" SCHIMBARE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN SPALATORIE AUTO SI AMENAJARE BIROU,STRADA POP ION  NR. 11B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT"

BENEFICIARUL: VILCEANU LIVIU ADRIAN.  PROPUNE  SCHIMBARE DESTINATIE DIN MAGAZIE IN SPALATORIE AUTO SI AMENAJARE BIROU

 


INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

             INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

„LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII, JUDEŢUL OLT,MUNICIPIUL CARACAL, STR. DRAGOŞ VODĂ NR.2C

ARGUMENTARE: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE PROPUNE  EXECUTAREA UNEI IMOBIL S+P+4E” CU 54 DE UNITĂŢI  LOCATIVE (8 APARTAMENTE CU O CAMERĂ, 34 APARTAMENTE CU DOUĂ CAMERE, 8 APARTAMENTE CU TREI CAMERE) CU O SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DE 926,90 MP., SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DESFĂŞURATĂ DE 4612,00 MP. 

Descarca Anunt

 


INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) A MUNICIPIULUI CARACAL

 

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) 

A MUNICIPIULUI CARACAL

 

ARGUMENTARE: ZCI împreună cu subzonele Zonei verzi V 1 – Parcul Poroineanu si V 2 – Zona verde Piata Victoriei, cu zonele mixte M 1a, M 1b si M 2a de locuinţe individuale şi servicii şi subzonele de locuit Li 1a, Li 1b şi Li 2a  formează Zona Construită Protejată (ZCP) a municipiului Caracal definita prin studiul istoric al PUG Caracal. Protecţia, conservarea şi dezvoltarea ariilor cu valori de patrimoniu, înglobatoare de monumente, ansambluri şi situri necesită elaborarea unui  P.U.Z.C.P.

INIŢIATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

Citește mai departe...


Informaţii PUZ/PUD în faza de dezbatere/aprobare

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL    

   DATA ANUNŢULUI  21.11.2014

                 

Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului în etapa  III - elaborare PUZ

 

 „CENTRU DE AGREMENT SI FESTIVITATI, SALA, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE CAZARE, PISCINA, AMENAJARI EXTERIOARE”

AMPLASAMENT - MUNICIPIUL CARACAL, ALEEA CRAITELOR NR.2

 

INIŢIATOR: SC MEDRASIG SRL

PROIECTANT: SC EXPERT DESIGN BAM SRL CRAIOVA-Dr. Arh. Mohammad Al-Bashtawi

Descarca Anunt

 

1  ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL „CENTRU DE AGREMENT SI FESTIVITATI, SALA, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE CAZARE, PISCINA, AMENAJARI EXTERIOARE”
AMPLASAMENT - MUNICIPIUL CARACAL, ALEEA CRAITELOR NR.2

INIŢIATOR: SC MEDRASIG SRL
PROIECTANT: SC EXPERT DESIGN BAM SRL CRAIOVA - DR. ARH. MOHAMMAD AL-BASHTAWI

2  ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC DE DETALIU  "LOCUINŢĂ DE SERVICIU ŞI BIROURI "P+1E", SPAŢIU DE DEPOZITARE "P", RESTRUCTURARE, MODERNIZARE ŞI REAMENAJARE CLĂDIRI EXISTENTE
AMPLASAMENT - MUNICIPIUL CARACAL, STRADA CARPAȚI NR. 110B
INIŢIATOR: GENERAL AUTO TUDOR SRLAnunţarea intenţiei de elaborare 17.08.2015

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

PRIVIND “SUPRAETAJARE ŞI EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL, INTRAREA BUZEŞTI NR. 16, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

 

ARGUMENTARE: Imobilul (teren si constructii) este situat in subzona M1 – SUBZONA MIXTA DESTINATA LOCUINŢELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI SI SERVICIILOR-Subzona de locuinte individuale si colective mici cu sau fara spatii cu alta destinate inglobate si de servicii diverse compatibile cu locuirea, cu regim de inaltime P+2- P+2+M, amplasate de regula pe artere apartinand tramei stradale majore. Proprietarul imobilului doreşte modernizarea imobilului prin extindere şi supraetajare.

INIŢIATOR: MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L, reprezentata prin MARCU CRISTINA

Descarca Anunt

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live