Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anunţarea intenţiei de elaborare 16.11.2017

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA

 „EXTINDERII INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI CARACAL, INSCOPUL  MODERNIZARIIEXTINDERII FABRICII  DE PRODUCTIE  APRODUSELOR DIN CARNE”

MUNICIPIUL CARACAL,STRADACONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA  NR.105, JUDETUL OLT

MUNICIPIUL CARACAL, EXTRAVILAN, T14+15 P50, 51, 54, 55JUDETUL OLT

- ARGUMENTARE: INTRODUCEREA IN INTRAVILAN A TERENULUI CU NR. CADASTRAL 54889 IN SUPRAFATA DE 21400 MP SI INCADRAREA ACESTUIA IN SUBZONA FUNCTIONALA I2 – SUBZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE COMPATIBILA CU FUNCTIUNI PROTEJATE ADIACENTE; RIDICAREA INTERDICTIILOR TEMPORARE DE CONSTRUIRE PE TRASEUL DRUMULUI PREZUMTIV CE STRABATE AMPLASAMENTUL CU NR. CADASTRAL 54057 SI NR. CADASTRAL 54889; SCHIMBAREA ZONEI FUNCTIONALE M2 - SUBZONA MIXTA DESTINATA SERVICIILOR COMERCIALE SI MICII PRODUCTII DE PE TERENUL INTRAVILAN CU NR. CADASTRAL 54057, IN ZONA FUNCTIONAL I2 – SUBZONA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE COMPATIBILA CU FUNCTIUNI PROTEJATE ADIACENTE; MODIFICAREA AMPLASARII CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT DE LA 6 M MINIMUL RETRAGERII FATA DE ALINIAMENT CONFORM PUG LA 3 M FATA DE ALINIAMENT; MODIFICAREA AMPLASARII CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE POSTERIOARE ASTFEL LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE SA SE REALIZEZE CONFORM CODULUI CIVIL.

-        INIŢIATOR: S.C. MALINALUX SRL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

EXTINDERII INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI CARACAL, IN SCOPUL  MODERNIZARIIEXTINDERII FABRICII DE PRODUCTIE A PRODUSELOR DIN CARNE”Anunţarea intenţiei de elaborare 16.11.2017

               INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“LUCRARI DE CONSTRUIRE, EXTINDERE SI MODERNIZARE LOCUINTA ”P+M”, STRADA OLTENIEI NR.13, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE:     INITIATORUL DOREŞTE MODIFICAREA INDICATORILOR URBANISTITIC, A DIMENSIUNII BENZII DE CONSTRUBILITATE SI A RETRAGERILOR LATERALE PENTRU EXTINDEREA SI MODERNIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE LOCUINTA P+M PE TERENUL STUDIAT

INIŢIATOR:                  CIRSTOIU DORUTA

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“LUCRARI DE CONSTRUIRE, EXTINDERE SI MODERNIZARE LOCUINTA ”P+M”, STRADA OLTENIEI NR.13, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”Anunţarea intenţiei de elaborare 16.11.2017

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE:     INITIATORUL DOREŞTE AMPLASAREA UNEI INSTALATII DE  DISTRIBUTIE GPL – SKID MONOBLOC CU UN REGIM DE INALTIME DE P, CABINA OPERATOR, SI ZID DE PROTECTIE  INTR-O ZONA PROTEJATA, SI IN INCINTA UNUI IMOBIL MONUMENT ISTORIC, ÎN CARE, CONFORM R.L.U. AFERENT P.U.G. AL MUNICIPIULUI CARACAL, FUNCŢIUNEA ESTE PENTRULOCUINTE SI NU STATIILOR DE ALIMENTARE CU CARBURANTI

INIŢIATOR: S.C. DOLGAS SRL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”, Anunţarea intenţiei de elaborare 03.02.2017

         INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: INITIATORUL DOREŞTE REALIZAREA UNEI CREŞE INTR-O ZONA ÎN CARE IN PREVEDERILE R.L.U. AFERENT P.U.G. AL MUNICIPIULUI CARACAL FUNCŢIUNEA ESTE PENTRU SERVICII COMERCIALE SI NU PENTRU SERVICII DE ÎNVĂTĂMÂNT.

INIŢIATOR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

 În perioada 03.02.2017-08.02.2017

Descarca AnuntAnunţarea intenţiei de elaborare 02.02.2017

               INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

 “ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

ARGUMENTARE: INITIATORUL  DOREŞTEREALIZAREA UNEI LOCUINTE PARTER SI DEMISOL PARTIAL. CARATERISTICILE PARCELEI, ZONA ÎN CARE SE REGĂSEŞTE IMPUN REALIZAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL.

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

PUBLICUL

ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenţia de elaborare a

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

În perioada 03.02.2017-08.02.2017

Descarca Anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live