Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Anuntarea intentiei de elaborare: Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

 Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru investitia

Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal , județul Olt

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 62 /25.02.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii PUZ siRLU aferent. Imobilele cu nr. cad. 54374, in suprafața de 3777mp, situat in str. Cuza Voda nr. 9, se afla in subzona ZC1- Centru istoric-administrativ conform PUGsiSIR 2, UTR2, M1a-subzona mixta destinata locuințelor individuale si serviciilor in zona protejata conform PUZCP. Terenul este supus interdicției temporare de construire pentru amplasarea de construcții principale noi pana la aprobarea PUZCP. In mod excepțional, pentru echipamente de interes public situate in afara parcelelor care includ monumente este posibila autorizarea pe baza unui PUZ care sa aducă reglementari punctuale avizate si de MCIN. Pin studiul de oportunitate se solicita elaborarea unui PUZ in vederea realizării investiției Echipamente de interes public – Centru de afaceri, având regim de înălțime S+P+1E. Se propune modificarea reglementarilor aprobate prin PUG cu privire la  POT, CUT.

INIŢIATOR:            S.C. AGRO CHIREA S.R.L.

ELABORATOR:     S.C. ARHIAND S.R.L., specialist atestat RUR urb. Diana Miclăuș(DZ0E)

Descarca anunt
A00
A01
A02
A03
A04
A05
MEMORIU Aviz oportunitateAnuntarea intentiei de elaborare: Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

  PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU INVESTITIA

PARCELARE A IMOBILELOR SITUATE PE STRADA CRAIOVEI NR. 175 SI NR. 177 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE  PRECUM SI REALIZAREA LOCUINȚA SI ANEXA GOSPODĂREASCA PE STRADA DECEBAL NR. 148D, IN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 152 /15.04.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii PUZ siRLU aferent. Imobilele cu nr. cad. 55542, in suprafața de 1058mp, si nr. cad. 53722 in suprafața de 2271mp sunt situate in str. Craiovei nr. 175 respectiv 177, in subzona M1 -  Subzona  mixta  destinata locuințelor individuale si colective mici si serviciilor;imobilul cu nr. cad. 51713 in suprafața de 857mp este situat in str. Decebal 148D si se afla in subzona Li3- locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri in zone de restructurare. Terenurile sunt afectate de interdicție temporara de construire pentru amplasarea de construcții si amenajări cu caracter definitiv la o adâncime mai mare de 50m de aliniament si de traseele prezumtive ale drumurilor de acces in interiorul cvartalelor, pana la elaborarea de PUZ pentru fiecare cvartal delimitat de străzile existente. Se solicita ridicarea interdicției de construire in vederea realizării investițiilor: lotizare pentru realizarea de locuințe individuale P+1E in strada Craiovei 175 si 177, respectiv locuința individuala P cu anexa in strada Decebal 148D.
INIŢIATOR:            MEDINTU CONSTANTIN TEODOR, MEDINTU IONICA CATALINA SI CENTEA IONEL DANIEL
ELABORATOR:     S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, arh.urb. (RUR) Angela Cristina Busca

Descarca anunt
SO
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - SITUATIA EXISTENTA
U2 - CONCEPTAnuntarea intentiei de elaborare: Locuința P+1, Garaj auto, amenajări exterioare si împrejmuire, Municipiul Caracal, Strada Tirgul Nou, nr.55, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU INVESTITIA

LOCUINȚA P+1, GARAJ AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE SI ÎMPREJMUIRE, MUNICIPIUL CARACAL, STRADA TIRGUL NOU, NR.55, JUDEȚUL OLT

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 86 /12.03.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal siRegulamentului Local de Urbanism aferent. Imobilul cu nr. cad. 53844, in suprafața de 2250mp, este situat in subzona Li3- locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri in zone de restructurare. Terenul este afectat de interdicție temporara de construire pentru amplasarea de construcții si amenajări cu caracter definitiv la o adâncime mai mare de 50m de aliniament si de traseele prezumtive ale drumurilor de acces in interiorul cvartalelor, pana la elaborarea de PUZ pentru fiecare cvartal delimitat de străzile existente. Se solicita ridicarea interdicției de construire in vederea realizării investiției: locuința individuala cu anexa, amenajări exterioare si împrejmuire. Pentru investiția propusa, prin documentația de urbanism se propun reglementari noi cu privire la: utilizări admise si retragerile construcției fata de limitele terenului.
INIŢIATOR:            KARIMI GHOLAM REZA, KARIMI CORINA ALEXANDRA
ELABORATOR:     S.C. SUPLEX PROIECT SRL SI BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA - CONSTANTIN PORUMBACU, Arh. Constantin PORUMBACU

Descarca anunt
STUDIU OPORTUNITATE
U0 - INCADRARE
U1 - EXISTENT
U2 - PROPUNEREAnuntarea intentiei de elaborare: LOCUINȚĂ PE BULEVARDUL ANTONIUS CARACALLA, NR.131B, MUN. CARACAL, JUD. OLT

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

LOCUINȚĂ PE BULEVARDUL ANTONIUS CARACALLA, NR.131B, MUN. CARACAL, JUD. OLT

ARGUMENTARE: se reglementează condițiile in care se poate construi pe terenul aferent parcelei cu numărul cadastral 52334, in suprafață de 417 mp, pentru realizarea investițieiLocuința individuala si anexa; in baza CU nr. 64/25.02.2019, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea condițiilor de amplasare reglementate prin documentații de urbanism in vigoare cu privire la retragerile fata de limitele terenului, parcela situata in orașul vechi având dimensiuni si o forma neregulata care nu se înscriu in prevederile RLU aferent PUG al municipiului Caracal.

INIŢIATOR:            FLOREA PAULA ILEANA SI FLOREA STELIAN MIHAIL 
ELABORATOR:     SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, SPECIALIST RUR: arh.urb. Bușcă Angela Cristina (DZ0G5)

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA-PLAN DE SITUATIE
U2 CONCEPT PROPUS-PLAN DE SITUATIEAnuntarea intentiei de elaborare: "Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt"

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU INVESTITIA
DESFIINȚARE ANEXA PARTER SI CONSTRUIRE SALA PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIȚII, FESTIVITĂȚI SI SERVICII COMERCIALE, STRADA RAHOVEI NR 1A, MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 38 /29.01.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Aviz de oportunitate in vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal siRegulamentului Local de Urbanism aferent. Imobilul cu nr. cad. 54939, in suprafața de 420mp, este situat in subzona M1a -  Subzona  mixta  destinata locuințelor individuale precum si serviciilor in zona protejata  unde, pana la elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic de Zona Protejata, se instituie interdicție temporara de construire pentru realizarea de construcții principale noi. In mod excepțional,  pentru echipamente de interes public, este posibila autorizarea  construcțiilor noi sau intervențiilor mai ample pe baza unui PUZ care sa aducă reglementari punctuale, cu avizul Ministerul Culturii. Pentru investiția propusa, prin documentația de urbanism se propun reglementari noi cu privire la: retragerile construcției fata de aliniament si limitele terenului, POT, CUT.

INIŢIATOR:            TOPIRCEAN  BOGDAN  LUCIAN
ELABORATOR:     S.C. SUPLEX PROIECT SRL SI BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA - CONSTANTIN PORUMBACU, Arh. Constantin PORUMBACU

Descarca anunt
O-0 - INCADRARE-STOP
O-1 - ZONA STUDIU
O-2 - REGLEMENTARI
O-3 - PROPUNERE
ST OP CARACAL STR RAHOVEI ECHIP PUBL

Mai multe articole...

  1. Anuntarea intentiei de elaborare:“SALA PENTRU SPECTACOLE, EXPOZITII, FESTIVITATI SI SERVICII COMERCIALE” MUNICIPIUL CARACAL, STRADA PIATA VICTORIEI NR.35A, JUDETUL OLT
  2. Anuntarea intentiei de elaborare: “LOCUINȚĂ PARTER, GARAJ AUTO SI IMPREJMUIRE TEREN PE STRADA DECEBAL, NR. 148D, MUNICIPIULUI CARACAL, JUDETUL OLT”
  3. Anuntarea intentiei de elaborare: “HALE CU DESTINATIA SERVICE AUTO, STR. MARASTI NR.82 SI STR. MARASTI NR.84 DIN MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT”
  4. Anuntarea intentiei de elaborare “ SALĂ PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIŢII, FESTIVITĂŢI ŞI SERVICII COMERCIALE- C.F. NR.55298", "AMENAJARE PARCARE- C.F. NR.55250" SI "AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ - C.F. NR. 55300" PE STR. PIATA VICTORIEI NR.14 MUNICIPIUL CARACAL,
  5. Anuntarea intentiei de elaborare “EXTINDERE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN SPATIU COMERCIAL SI SPATIU DEPOZITARE, STR. ELENA DOAMNA NR. 5, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”
  6. Anuntarea intentiei de elaborare “ SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”
  7. Anuntarea intentiei de elaborare “ SKID GPL PE STRADA 1 DECEMBRIE 1918 NR.18, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”
  8. Anuntarea intentiei de elaborare “ EXTINDERE LOCUINTA PARTER PE INTRAREA NOUA NR.12, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”
  9. Anuntarea intentiei de elaborare “LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+4E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER PE STR. IANCU JIANU NR.7 SI NR. 11, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”
  10. Anuntarea intentiei de elaborare "SCHIMBARE DESTINATIE DIN CAMIN NEFAMILISTI IN HOTEL” 10.05.2018

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National