Anuntarea intentiei de elaborare: "Desființare anexa parter si construire sala pentru spectacole, expoziții, festivități si servicii comerciale, Strada Rahovei nr 1A, Municipiul Caracal, Jud. Olt"

INTENŢIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU INVESTITIA
DESFIINȚARE ANEXA PARTER SI CONSTRUIRE SALA PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIȚII, FESTIVITĂȚI SI SERVICII COMERCIALE, STRADA RAHOVEI NR 1A, MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 38 /29.01.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Aviz de oportunitate in vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal siRegulamentului Local de Urbanism aferent. Imobilul cu nr. cad. 54939, in suprafața de 420mp, este situat in subzona M1a -  Subzona  mixta  destinata locuințelor individuale precum si serviciilor in zona protejata  unde, pana la elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic de Zona Protejata, se instituie interdicție temporara de construire pentru realizarea de construcții principale noi. In mod excepțional,  pentru echipamente de interes public, este posibila autorizarea  construcțiilor noi sau intervențiilor mai ample pe baza unui PUZ care sa aducă reglementari punctuale, cu avizul Ministerul Culturii. Pentru investiția propusa, prin documentația de urbanism se propun reglementari noi cu privire la: retragerile construcției fata de aliniament si limitele terenului, POT, CUT.

INIŢIATOR:            TOPIRCEAN  BOGDAN  LUCIAN
ELABORATOR:     S.C. SUPLEX PROIECT SRL SI BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA - CONSTANTIN PORUMBACU, Arh. Constantin PORUMBACU

Descarca anunt
O-0 - INCADRARE-STOP
O-1 - ZONA STUDIU
O-2 - REGLEMENTARI
O-3 - PROPUNERE
ST OP CARACAL STR RAHOVEI ECHIP PUBL