Anuntarea intentiei de elaborare: LOCUINȚĂ PE BULEVARDUL ANTONIUS CARACALLA, NR.131B, MUN. CARACAL, JUD. OLT

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA PENTRU

LOCUINȚĂ PE BULEVARDUL ANTONIUS CARACALLA, NR.131B, MUN. CARACAL, JUD. OLT

ARGUMENTARE: se reglementează condițiile in care se poate construi pe terenul aferent parcelei cu numărul cadastral 52334, in suprafață de 417 mp, pentru realizarea investițieiLocuința individuala si anexa; in baza CU nr. 64/25.02.2019, s-a elaborat un Studiu de oportunitate in vederea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal pentru modificarea condițiilor de amplasare reglementate prin documentații de urbanism in vigoare cu privire la retragerile fata de limitele terenului, parcela situata in orașul vechi având dimensiuni si o forma neregulata care nu se înscriu in prevederile RLU aferent PUG al municipiului Caracal.

INIŢIATOR:            FLOREA PAULA ILEANA SI FLOREA STELIAN MIHAIL 
ELABORATOR:     SC ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, SPECIALIST RUR: arh.urb. Bușcă Angela Cristina (DZ0G5)

Descarca anunt
STUDIU DE OPORTUNITATE
U0 INCADRAREA IN ZONA
U1 SITUATIA EXISTENTA-PLAN DE SITUATIE
U2 CONCEPT PROPUS-PLAN DE SITUATIE