Anuntarea intentiei de elaborare: Locuința P+1, Garaj auto, amenajări exterioare si împrejmuire, Municipiul Caracal, Strada Tirgul Nou, nr.55, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU INVESTITIA

LOCUINȚA P+1, GARAJ AUTO, AMENAJĂRI EXTERIOARE SI ÎMPREJMUIRE, MUNICIPIUL CARACAL, STRADA TIRGUL NOU, NR.55, JUDEȚUL OLT

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 86 /12.03.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii Planului Urbanistic Zonal siRegulamentului Local de Urbanism aferent. Imobilul cu nr. cad. 53844, in suprafața de 2250mp, este situat in subzona Li3- locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri in zone de restructurare. Terenul este afectat de interdicție temporara de construire pentru amplasarea de construcții si amenajări cu caracter definitiv la o adâncime mai mare de 50m de aliniament si de traseele prezumtive ale drumurilor de acces in interiorul cvartalelor, pana la elaborarea de PUZ pentru fiecare cvartal delimitat de străzile existente. Se solicita ridicarea interdicției de construire in vederea realizării investiției: locuința individuala cu anexa, amenajări exterioare si împrejmuire. Pentru investiția propusa, prin documentația de urbanism se propun reglementari noi cu privire la: utilizări admise si retragerile construcției fata de limitele terenului.
INIŢIATOR:            KARIMI GHOLAM REZA, KARIMI CORINA ALEXANDRA
ELABORATOR:     S.C. SUPLEX PROIECT SRL SI BIROU INDVIDUAL DE ARHITECTURA - CONSTANTIN PORUMBACU, Arh. Constantin PORUMBACU

Descarca anunt
STUDIU OPORTUNITATE
U0 - INCADRARE
U1 - EXISTENT
U2 - PROPUNERE