Anuntarea intentiei de elaborare: Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt - Primaria Caracal


Anuntarea intentiei de elaborare: Parcelare a imobilelor situate pe strada Craiovei nr. 175 si nr. 177 pentru construire locuințe precum si realizarea locuința si anexa gospodăreasca pe strada Decebal nr. 148D, in municipiul Caracal, jud. Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

  PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA, PENTRU INVESTITIA

PARCELARE A IMOBILELOR SITUATE PE STRADA CRAIOVEI NR. 175 SI NR. 177 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE  PRECUM SI REALIZAREA LOCUINȚA SI ANEXA GOSPODĂREASCA PE STRADA DECEBAL NR. 148D, IN MUNICIPIUL CARACAL, JUD. OLT

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 152 /15.04.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii PUZ siRLU aferent. Imobilele cu nr. cad. 55542, in suprafața de 1058mp, si nr. cad. 53722 in suprafața de 2271mp sunt situate in str. Craiovei nr. 175 respectiv 177, in subzona M1 -  Subzona  mixta  destinata locuințelor individuale si colective mici si serviciilor;imobilul cu nr. cad. 51713 in suprafața de 857mp este situat in str. Decebal 148D si se afla in subzona Li3- locuințe individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri in zone de restructurare. Terenurile sunt afectate de interdicție temporara de construire pentru amplasarea de construcții si amenajări cu caracter definitiv la o adâncime mai mare de 50m de aliniament si de traseele prezumtive ale drumurilor de acces in interiorul cvartalelor, pana la elaborarea de PUZ pentru fiecare cvartal delimitat de străzile existente. Se solicita ridicarea interdicției de construire in vederea realizării investițiilor: lotizare pentru realizarea de locuințe individuale P+1E in strada Craiovei 175 si 177, respectiv locuința individuala P cu anexa in strada Decebal 148D.
INIŢIATOR:            MEDINTU CONSTANTIN TEODOR, MEDINTU IONICA CATALINA SI CENTEA IONEL DANIEL
ELABORATOR:     S.C. ANGELA BUSCA ARCHITECTURE SRL, arh.urb. (RUR) Angela Cristina Busca

Descarca anunt
SO
U0 - INCADRAREA IN ZONA
U1 - SITUATIA EXISTENTA
U2 - CONCEPT

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National