Anuntarea intentiei de elaborare: Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal, județul Olt - Primaria Caracal


Anuntarea intentiei de elaborare: Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal, județul Olt

INTENŢIE DE ELABORARE

 Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia, pentru investitia

Echipamente de interes public – Centru de afaceri pe str. Cuza Voda, nr.9, Municipiul Caracal , județul Olt

ARGUMENTARE: Prin Certificatul de Urbanism nr. 62 /25.02.2019 emis de Primaria Municipiului Caracal in scopul realizării investiției, se solicita elaborarea unui Studiu de oportunitate in vederea inițierii PUZ siRLU aferent. Imobilele cu nr. cad. 54374, in suprafața de 3777mp, situat in str. Cuza Voda nr. 9, se afla in subzona ZC1- Centru istoric-administrativ conform PUGsiSIR 2, UTR2, M1a-subzona mixta destinata locuințelor individuale si serviciilor in zona protejata conform PUZCP. Terenul este supus interdicției temporare de construire pentru amplasarea de construcții principale noi pana la aprobarea PUZCP. In mod excepțional, pentru echipamente de interes public situate in afara parcelelor care includ monumente este posibila autorizarea pe baza unui PUZ care sa aducă reglementari punctuale avizate si de MCIN. Pin studiul de oportunitate se solicita elaborarea unui PUZ in vederea realizării investiției Echipamente de interes public – Centru de afaceri, având regim de înălțime S+P+1E. Se propune modificarea reglementarilor aprobate prin PUG cu privire la  POT, CUT.

INIŢIATOR:            S.C. AGRO CHIREA S.R.L.

ELABORATOR:     S.C. ARHIAND S.R.L., specialist atestat RUR urb. Diana Miclăuș(DZ0E)

Descarca anunt
A00
A01
A02
A03
A04
A05
MEMORIU Aviz oportunitate

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National