Informaţii PUG

HCLnr.03/30.01.2014 REFERITOR LA: Privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia”.

Parte scrisă

Memoriu PUG

Anexa 3 Anexa 7 Anexa 11
Coperta Anexa 4 Anexa 8 Anexa 12
Anexa 1 Anexa 5 Anexa 9 Anexa 13
Anexa 2 Anexa 6 Anexa 10 Anexa 14

 

Regulament RLU Anexa 2
   Coperta     Anexa 3
Anexa 1 Anexa 4

Parte desenată