Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM DIN 07.02.2018

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA

ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

EXTINDERII  INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI   CARACAL,  INSCOPUL  MODERNIZARII,EXTINDERIIFABRICII  DE PRODUCTIE  APRODUSELORDINCARNE”

MUNICIPIUL CARACAL,STRADACONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR.105,JUDETULOLT

MUNICIPIUL CARACAL,EXTRAVILAN, T14+15 P50, 51, 54, 55,JUDETULOLTCONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) A MUNICIPIULUI CARACAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANSIM DIN 27.06.2017

CONSULTARE

ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE DOCUMENTATIEI DE URBANISM 

PLAN URBANISTIC PENTRU ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ (P.U.Z.C.P.) A MUNICIPIULUI CARACAL

SI REGULAMENT LOCAL DE URBANSIM AFERENT

INIŢIATOR: U.A.T. MUNICIPIUL CARACAL PRIN PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

ELABORATOR: SC MINA-M-COM SRL  

 


PROPUNERI CE VOR FI SUPUSE ATENTIEI COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM, IN DATA DE 19.04.2017, P.U.Z. ŞI R.L.U. “LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

PROPUNERI CE VOR FI SUPUSE ATENTIEI COMISIEI TEHNICE DE

AMENAJAREATERITORIULUI SI URBANISM, IN DATA DE 19.04.2017,

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT ACESTUIAÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

ELABORATOR: SC ETALON SRL – ARH. SEVERICA MITRACHECONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 13.03.2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT ACESTUIAÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“ LOCUINTA PARTER SI DEMISOL PARTIAL PE STRADA GHERGHE DOJA NR.34B, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INIŢIATOR: DUMITRESCU FLAVIU TEODOR

ELABORATOR: SC ETALON SRL – ARH. SEVERICA MITRACHECONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 24.02.2017

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

 PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI

“CREŞĂ MUNICIPALĂ AMPLASATĂ PE STRADA RAHOVEI

NR. 45A, MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live