CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI DIN 24.12.2020

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

in vederea realizării investiției Locuința pe Bulevardul Antonius Caracalla nr. 131 B, in municipiul Caracal, jud. Olt

ANUNT PROPUNERI PRELIMINARE
01-STUDIU DE INSORIRE
02-STUDIU GEOTEHNIC
MEMORIU
REGULAMENT
0-PREZENTAREA INVESTITIEI
U0-INCADRAREA IN ZONA
U1-INCADRAREA IN PUG
U2-SITUATIA EXISTENTA
U3-REGLEMENTARI
U4-MOBILAREA LOTULUI
U5-OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
U6-RETELE TEHNICO EDILITARE
Observatii public si raspuns proiectant