Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiect hotarare nr.128 din 06.07.2018 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

     DATA ANUNŢULUI  06.07.2018

           

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 06.08.2018,  ORA 12 3°

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 128 DIN 06.07.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederearealizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal

Proiect hotarare nr.126  din 28.06.2018 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederearealizării investiţiei „Centru Social Multifuncţional pentru Persoane Vârstnice, amplasat pe strada Gheorghe Doja nr.62, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Caracal

Descarca anuntProiect hotarare nr.126 din 28.06.2018 privind aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL  

DATA ANUNŢULUI   28.06.2018

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 30.07.2018,  ORA 9 00

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 

privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR.126  DIN 28.06.2018 REFERITOR LA: 

„Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul AntoniusCaracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea Rodica

Descarca anunt

Proiect hotarare nr.126  din 28.06.2018 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei “Locuinta parter si garaj auto pe b-dul AntoniusCaracalla nr. 77, municipiul Caracal, judeţul Olt”, beneficiar Ciugulea Adrian şi Ciugulea RodicaProiect hotarare nr.90 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI 26.04.2018

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 90 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea„ Extinderii  intravilanului municipiului Caracal, înscopul  modernizăriiextinderii fabricii de producţie a produselor din carnmunicipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt şi  extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetulOlt”, beneficiar S.C. MalinaLux S.R.L.

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 90/26.04.2018 REFERITOR LA:„Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea„ Extinderii intravilanului municipiului Caracal, înscopul modernizării, extinderii fabricii de producţie a produselor din carne municipiul Caracal, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.105, judetul Olt şi extravilan, T14+15 P50, 51, 54, 55, judetulOlt”, beneficiar S.C. MalinaLux S.R.L.Proiect hotarare nr.89 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI   26.04.2018

           

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica 

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 89 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru 

Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3, municipiul

Caracal judeţul Olt”, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela Claudia

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 89/26.04.2018 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) pentru“Locuinţă parter amplasată pe strada Feroviarului nr. 3, municipiul Caracal judeţul Olt”, beneficiari Andrei Dănuţ Florin şi Andrei Ionela ClaudiaProiect hotarare nr.88 din 26.04.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

DATA ANUNŢULUI 26.04.2018

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 29.05.2018, ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 88 DIN 26.04.2018 REFERITOR LA:

Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA:CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 88/26.04.2018 REFERITOR LA:Aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) în vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din magazie in spalatorie auto si amenajare birou, strada Pop Ion nr. 11B, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar Vîlceanu Liviu-Adrian

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live