Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal


Proiect hotarare nr.50 din 10.03.2017 privind aprobarea documentatiilor de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
DATA ANUNŢULUI  10.03.2017
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 12.04.2017,  ORA 12:30
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND: PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 50 DIN 10.03.2017 REFERITOR LA:
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru " Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16,   municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16
INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Proiect nr. 50/10.03.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru" Supraetajare şi extindere spaţiu comercial, Intrarea Buzeşti nr. 16, municipiul Caracal, judeţul Olt", beneficiar MEDIA MARKET MDG 2008 S.R.L generat de imobilul din Intrarea Buzeşti nr. 16.Proiect hotarare nr. 01 din 11.01.2016 privind aprobarea documentatiilor de urbanism

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI 16.01.2017    
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 16.02.2017,  ORA 12:30
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 01 DIN 11.01.2017 REFERITOR LA:
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu"            
INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 01/11.01.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Obţinerea autorizaţiei de construire pentru  locuinţă, strada Reconstrucţiei nr. 38A, municipiul Caracal, judeţul Olt" generat de imobilul din strada Reconstrucţiei  nr. 38A şi zona cuprinsă între Mircea Vodă, Rahovei, Reconstructiei, Grigore Alexandrescu"
 


Proiect hotarare nr. 02 din 11.01.2016 privind aprobarea documentatiilor de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI 16.01.2017    
 
ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 16.02.2017, ORA 12:00
În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată, 
privind transparenta decizionala in administratia publica
PRIVIND: PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 02 DIN 11.01.2017 REFERITOR LA: 
„Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32,   municipiul Caracal, Judeţul Olt"  generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32"     
INIŢIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca Anunt

Proiect nr. 02/11.01.2017 REFERITOR LA: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru "Locuinţă P+M, str. Pârâului nr. 32,   municipiul Caracal, Judeţul Olt"  generat de imobilul din strada  Pârâului nr. 32"


Proiect hotarare privind aprobarea documentatiilor de urbanism

Proiectului de hotărâre nr. 82 din 05.04.2016 referitor la: „Aprobarea documentaţiilor de urbanism:plan urbanistic zonal(puz) şi regulament local de urbanism(rlu) în vederea realizării investiţiei „locuinţe pentru tineri destinate închirierii,  judeţul olt, municipiul caracal, str. Dragoş vodă nr. 2c"

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live