Informaţii PUG/PUZ/PUD - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiect hotarare nr.65 din 16.04.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala

Nr. 20768/17.04.2019

Anunt


          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr.  52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  se aduce la cunostinta publica proiectul de act normativ:
Proiect de hotarare nr. 64/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  (PUZ) ,,Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare" Str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, judetul Olt

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

Descarca anunt

Proiect de hotarare nr. 65/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, in vederea realizării investiţiei ,,Extindere si schimbare destinatie din locuinta in spatiu comercial si spatiu depozitare" Str. Elena Doamna nr. 5, Municipiul Caracal, judetul Olt

 Proiect hotarare nr.64 din 16.04.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

Primaria municipiului Caracal
Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Compartiment Documentatii de Urbanism, Publicitate Stradala

Nr. 20769/17.04.2019

Anunt


          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr.  52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata,  se aduce la cunostinta publica proiectul de act normativ:Proiect de hotarare nr. 64/16.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  (PUZ)"Schimbare destinatie din camin nefamilisti in hotel" Str. Romanltei nr.8, Caracal, judetul Olt, investitor S.C. ROMANITA S.A.

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

Descarca anunt

Proiect de hotarare nr. 64/16.04.2019 REFERITOR LA: aprobarea Planului Urbanistic Zonal  (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, in vederea realizării investiţiei "Schimbare destinatie din camin nefamilisti in hotel" Str. Romanltei nr.8, Caracal, judetul Olt, investitor S.C. ROMANITA S.A.

 Proiect hotarare nr.61 din 25.03.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 
     DATA ANUNŢULUI   25.03.2019           

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 24.04.2019,  ORA 12 3°

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR.61 /25.03.2019 REFERITOR LA:
APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM
PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(RLU) AFERENT, ÎN VEDEREAREALIZĂRII INVESTIŢIEI
“SPAŢIU COMERCIAL PE B-DUL ANTONIUS CARACALLA NR.43A,
MUNICIPIUL CARACAL, JUDEŢUL OLT”

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr.61 /25.03.2019 referitor la: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, in vederea realizării investiţiei “Spaţiu Comercial pe B-dul Antonius Caracalla nr.43a, Municipiul Caracal, judeţul Olt”.Proiect hotarare nr.25 din 25.01.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
DATA ANUNŢULUI 25.01.2019

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ
ÎN DATA DE 25.02.2019, ORA 9:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND: PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 25 DIN 25.01.2019 REFERITOR LA:
APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(RLU) AFERENT, ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIŢIEI “LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME P+4E CU ECHIPAMENTE DE INTERES PUBLIC LA PARTER PE STR. IANCU JIANU NR.7 SI NR. 11, MUNICIPIUL CARACAL, JUDETUL OLT”, INVESTITORI LUCA REMUS DACIAN, LUCA ROXANA, DUMITRESCU FLAVIU TEODOR, DUMITRESCU DIANA MADALINA

INIŢIATOR: PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL
LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1, SALA DE ŞEDINŢE

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 25 din 25.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei  “Locuinte colective in regim de inaltime p+4e cu echipamente de interes public la parter pe str. Iancu Jianu nr.7 si nr. 11, municipiul Caracal, judetul Olt”, investitori Luca Remus Dacian, Luca Roxana, Dumitrescu Flaviu Teodor, Dumitrescu Diana MadalinaProiect hotarare nr.07 din 15.01.2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL 

     DATA ANUNŢULUI   15.01.2019           

ORGANIZEAZĂ DEZBATERE PUBLICĂ

ÎN DATA DE 18.02.2019,  ORA 12:30

În baza prevederilor art.7 alin. 9 din legea nr. 52/2003, republicată,
privind transparenta decizionala in administratia publica

PRIVIND:   PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE NR. 07 DIN 15.01.2019 REFERITOR LA:

APROBAREA DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM(RLU) AFERENT, ÎN VEDEREAREALIZĂRII INVESTIŢIEI  “SALĂ PENTRU SPECTACOLE, EXPOZIȚII, FESTIVITĂȚI SI SERVICII COMERCIALE- C.F. NR.55298", "AMENAJARE PARCARE- C.F. NR.55250" ȘI "AMENAJARE TERASĂ ACOPERITĂ - C.F. NR. 55300" PE STR. PIAȚA VICTORIEI NR.14 MUNICIPIUL CARACAL, JUDEȚUL OLT“,  INVESTITORI S.C. COBRALI 2000 S.R.L SI S.C. PARC S.A.

INIŢIATOR:  PRIMARUL MUNICIPIULUI CARACAL

LOCAŢIA: CARACAL, STRADA PIAŢA VICTORIEI NR. 10, ETAJ 1,  SALA DE ŞEDINŢE

Descarca anunt

Proiect de hotarare nr.07/15.01.2019 REFERITOR LA: aprobarea  documentatiilor   de   urbanism    Plan   Urbanistic  Zonal(PUZ)   si Regulament Local  de  Urbanism(RLU) aferent,  in  vederea   realizarii   investitiei   "Sala  pentru  spectacole, expozitii,    festivitati  si  servicii   comerciale - C.F.  Nr.55298",   "Amenajare  Parcare - C.F.  Nr.55250"  si "Amenajare  terasa  acoperita - C.F.  Nr.  55300"  pe  str.  Piata  Victoriei  Nr.14  Municipiul  Caracal,  Judetul Olt, investitori S.C. COBRALI 2000  S.R.L si S.C. PARC  S.A.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National