Impozitul pe mijloace de transport - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Impozitul pe mijloace de transport

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, transferului, dezmembrarii, furtului mijlocului de transport, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.
In conformitate cu art. 2, alin. 1 din H.G. 956/2009, operatorii de transport rutier au obligatia sa depuna declaratie pe propria raspundere, in termen de 30 de zile de la efectuarea primei operatiuni de transport rutier international, pentru fiecare vehicul in parte.

 

Termene de plata

Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31.03  a anului curent (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Contraventie

Cuantumul amenzii (lei)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale;

de la 70 la 279

Nedepunerea declaratiilor fiscale;

de la 279 la 696

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 2% pe luna sau fractie de luna.

Impozitul pentru mijloacele de transport sub 12 tone se calculeaza in functie de tipul si capacitatea cilindrica a acestora.

Impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone se calculeaza in functie de numarul de axe si de masa maxima total autorizata a acestora.

Calculul impozitului datorat de persoanele fizice

Impozitul auto se datoreaza pentru:

  • mijloace de transport cu masa maxima total autorizata sub 12 tone;
  • mijloace de transport cu masa maxima total autorizata peste 12 tone;
  • mijloace de transport pe apa;
  • remorci si semiremorci;

 

In cazul impozitului pe mijloacele de transport, pe fiecare categorie, cuantumul acestuia se regaseste in Tabloul cuprinzand valorile impozabile pentru anul curent.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live