Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 270, din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.


 Termene de plata
Rata I - pana la 31.03 
Rata II - pana la 30.09

Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita prin Hotararea Consiliului Local Caracal nr.158/2014, astfel:
  a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de 32 lei/mp sau fractiune de mp.
  b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de 23 lei/mp sau fractiune de mp.

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
 

Scutiri:
    - taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.
   - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa este platita de aceasta ultima persoana.
    - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele,panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.
   - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
   - nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live