Taxa hoteliera - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Taxa hoteliera

Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

Termene de plata:

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

Sanctiuni:

Contraventie

Cuantumul amenzii (lei)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale

de la 280 la 1116

Nedepunerea declaratiilor fiscale

de la 1116 la 2784

Calculul taxei:

Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% stabilita prin Hotararea Consiliului Local Caracal nr.15/2013 la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.

            Cota de 1% se aplica la valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

            Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Scutiri:

  Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

  a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv

  b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II

  c) pensionarii sau studentii

  d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar

  e) veteranii de razboi

  f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit

  g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

  h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live