Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 27752 din 18.06.2020

ANUNŢ

          În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 20.07.2020, ora 1100– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării a 2 funcţii publice de conducere vacante, respectiv:

1 post Șef serviciu, gradul II, al Serviciului Buget-Contabilitate și 1 post Director executiv, gradul II, al Direcției Administrare patrimoniu din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Caracal.

          Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, dar nu mai târziu de data de 08.07.2020, ora 16.30, la sediul Primăriei municipiului Caracal.

Descarca anunt

Descarca formular de inscriere

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National