Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 32942 din 28.06.2019

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în data de

16.07.2019 ora 10.00 – proba practică şi

interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

pentru ocuparea  postului contractual de execuție temporar vacant de îngrijitor M/G la Creșa nr. 3 - Centrul Municipal Creșe Caracal

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  08.07.2019 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administrare website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Proces verbal nr.34661 din 09.07.2019

Centralizator nominal cu rezultateleAnunt concurs nr. 31535 din 20.06.2019

ANUNŢ

          În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 22.07.2019, ora 1000– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de

Consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Buget, situații financiare din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 10.07.2019, ora 16.30.

Descarca anunt

Descarca formular inscriere

Descarca proces verbal

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National