Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 39215 din 27.08.2018

ANUNŢ


          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10
CONCURS  în datele de
19.09.2018 ora 11.00 – proba scrisă şi
21.09.2018 ora 11.00 – interviul
pentru ocuparea  postului contractual de execuiție vacant
bibliotecar,  nivel studii superioare, gradul IA
la Biblioteca Municipală „Virgil Carianopol” Caracal

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  11.09.2018 orele 16.30, la sediu, Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Proces verbal nr. 41718/12.09.2018Anunt concurs nr. 41165 din 07.09.2018

ANUNŢ


          În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,
în data de 15.10.2018, ora 1100– proba scrisă
şi 19.10.2018, ora 1100 – interviul pentru
CONCURS DE RECRUTARE
în vederea ocupării a 9  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv :


1 post expert, clasa I, grad profesional superior (id post 418344),
1 post expert, clasa I, grad profesional principal (id post 263033),
1 post consilier, clasa I, grad profesional principal  (id post 418369),
1 post consilier, clasa I, grad profesional principal (id post 474875),
1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent (id post 474877),
1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent (id post 474886),
1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent (id post 474902),
1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant (id post 474915),
1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant (id post 262988), din cadrul Serviciului Programe, strategii de dezvoltare, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal.

Descarca anunt

Descarca formular de inscriereAnunt concurs nr. 41157 din 07.09.2018

ANUNŢ


          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10
CONCURS  în datele de
03.10.2018 ora 11.00 – proba scrisă şi
08.10.2018 ora 11.00 – interviul
pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale de execuție vacante


1 post  medic 1/2 normă (S),
1 post asistent medical (PL),
1 post asistent medical (PL) 1/2normă,
1 post educator (S),
1 post educator (S)  debutant,
2 posturi educator puericultor (PL),
1 post educator puericultor (PL) debutant la Centrul Municipal Creșe Caracal

Descarca anunt

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live