Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 2746 din 16.01.2020

ANUNŢ
     În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10
CONCURS
pentru ocuparea unui post contractual vacant  de execuție de PAZNIC (M/G)
în cadrul Serviciului Administrativ, întreținere
în datele de 
12.02.2020 ora 10.00 – proba scrisă şi 
interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  04.02.2020 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, 
administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National