Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roPROCES - VERBAL nr. 14657 din 19.04.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 19.04.2017

În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 564/27.03.2017, s-a întrunit azi 19.04.2017 în vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 26.04.2017, ora 10.00 (proba practică) şi 28.04.2017, ora 10.00 - interviul pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor(M/G) în cadrul Centrului Municipal Creşe Caracal.  

Descarca Proces VerbalAnunt concurs nr. 10237 din 17.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

ANUNȚĂ

SUSPENDAREA

CONCURSULUI DE RECRUTARE organizat în data de 20.04.2017

(proba scrisă)

în vederea  ocupării a 4  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1. 1 post inspector, grad profesional debutant (ID post 418340) în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

2. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418341)  în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

3. 1 post referent, grad profesional superior (ID post 263008) în cadrul Compartimentului Evidență, încasare și executare amenzi

4. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418372) în cadrul Serviciului Executare silită

Concursul va fi reluat la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Descarca Suspendare Anunt

ANUNŢ

               Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 20.04.2017, ora 10:00– proba scrisă

şi 24.04.2017, ora 10:00 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 4  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1. 1 post inspector, grad profesional debutant (ID post 418340) în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

2. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418341)  în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

3. 1 post referent, grad profesional superior (ID post 263008) în cadrul Compartimentului Evidență, încasare și executare amenzi

4. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418372) în cadrul Serviciului Executare silită

Descarca anuntAnunt concurs nr. 10021 din 16.03.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

ANUNȚĂ

SUSPENDAREA

CONCURSULUI DE RECRUTARE organizat în data de 19.04.2017

(proba scrisă)

în vederea  ocupării a 2  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1.   1 post consilier, grad profesional superior (ID post 262990) în cadrul Compartimentului Resurse Umane

2.   1 post consilier, grad profesional debutant (ID post 262970)  în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Concursul va fi reluat la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Descarca Suspendare Anunt

ANUNŢ

              Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 19.04.2017, ora 1000– proba scrisă

şi 21.04.2017, ora 1000 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 2  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1.  1 post consilier, grad profesional superior (ID post 262990) în cadrul Compartimentului Resurse Umane

2.  1 post consilier, grad profesional debutant (ID post 262970)  în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 06.04.2017, orele 16.30.

Descarca anuntAnunt nr. 14110 din 12.04.2017

ANUNŢ
        În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare şi  respectiv H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL organizează în datele de :
17.05.2017 orele 10.00 – proba scrisă 
şi
19.05.2017 orele 10.00 – interviul
pentru  concursul / examenul de promovare în funcţii publice cu grade profesionale imediat superioare celor deţinute, respectiv:
- 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional superior – nivel studii: superioare de lungă durată - Serviciul Executare Silită;
- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior– nivel studii: superioare de lungă durată – Compartimentul Evidenta Încasări și Plăți;


PROCES - VERBAL 13488 din 07.04.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 07.04.2017

         În conformitate cu prevederile H.G. 611/2008, art 50, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 561/23.04.2017, s-a întrunit azi 07.04.2017 în vederea selectării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat în data de 19.04.2017 (proba scrisă) orele 10.00 şi în data de 21.04.2017 orele 10.00 - interviul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1.  1 post consilier, grad profesional superior (ID post 262990)  în cadrul Compartimentului Resurse Umane.

2.  1 post consilier, grad profesional debutant (ID post 262970) în cadrul Compartimentului Resurse Umane.

Descarca proces-verbalAnunt concurs nr. 12585 din 04.03.2017

ANUNŢ

           În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

26.04.2017 ora 10.00 – proba practică şi

28.04.2017 ora 10.00 – interviul

pentru ocuparea  a 3 posturi contractuale vacante

ÎNGRIJITOR,  nivel studii medii/generale,

în cadrul CENTRULUI MUNICIPAL CREŞE CARACAL

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de 18.04.2017 orele 16.30, la Compartimentul Informare, Relaţii Publice, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live