Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roCentralizator Nominal cu Rezultate 47410 din 03.11.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE
LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR
CELUI DEŢINUT PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CARACAL
PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 03.11.2017

Descarca  centralizatorCentralizator Nominal cu Rezultate 47417 din 03.11.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE

 LA CONCURSUL DE OCUPARE

 A POSTULUI VACANT DE 

muzeograf, nivel studisuperioaredin cadrul Muzeului Romanatiului Caracal.

Descarca  centralizatorCentralizator Nominal cu Rezultate 46415 din 30.10.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI  DE OCUPARE
A FUNCTIEI CONTRACTUALE  DE EXECUTIE 
vacante de muzeograf, nivel studii superioare, din cadrul
Muzeului  Romanatiului Caracal


PROCES - VERBAL 46386 din 30.10.2017

PROCES – VERBAL
Încheiat azi 30.10.2017
          În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de examinare constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1510/18.10.2017 s-a întrunit azi 30.10.2017 în vederea selecţiei candidatului înscris la examenul de promovare în post cu grad profesional imediat superior, a personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal, pentru postul de inspector de specialitate gradul IA(S) – Compartimentul Arhive – Serviciul Management Resurse Umane, Arhive, din data de 03.11.2017, ora 10.00 - proba scrisă.


Rezultate selectie dosare post vacant de muzeograf

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul din data de 30.10.2017 (proba scrisă) şi 03.11.2017 (interviul) pentru ocuparea postului vacant de muzeograf gradul IA.


Rezultate concurs Asociatia Gal Inima Romanatiului

REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR
in cadrul proiectului
"Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
la nivelul Municipiului Caracal"

Descarca rezultateAnunt concurs nr. 40017 din 26.09.2017

   ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI anunta scoaterea la concurs a doua posturi pe perioada determinata (octombrie - 13 noiembrie 2017) in cadrul proiectului cu finantare europeana "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal", nr. contract de finantare: 56034/18.09.2017, POCU/137/5.1/114155.

Descarca anunt

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live