Anunt concurs nr. 53812 din 13.12.2017 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roAnunt concurs nr. 53812 din 13.12.2017

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

15.01.2018 ora 10.00 – proba scrisă şi

17.01.2018 ora 10.00 – interviul

pentru ocuparea  postului contractual vacant

consilier,  nivel studii superioare, gradul debutant

în cadrul CENTRULUI NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ÎN MUNICIPIUL CARACAL

 

               Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  04.01.2018 orele 16.30, la Compartimentul Informare, Relaţii Publice, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarcă anunț

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live