Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roAnunt concurs nr. 33121 din 19.08.2017

ANUNŢ

Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 43 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 31.08.2017, ora 1000– proba scrisă

şi 04.09.2017, ora 1000– interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de

inspector, clasa I, grad profesional principal

în cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 29.08.2017, orele 16.30.

Descarca anuntAnunt promovare nr. 32329 din 11.08.2017

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare şi  respectiv H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL organizează în datele de :

13.09.2017 orele 10.00 – proba scrisă

şi

15.09.2017 orele 10.00 – interviul

pentru  concursul / examenul de promovare în funcţie publică cu grad profesional imediat superior celui deţinut, respectiv:

- 1 post de expert, clasa I, grad profesional principal– nivel studii: superioare de lungă durată – Serviciul Programe, Strategii de Dezvoltare.

Descarca anuntAnunt concurs nr. 31884 din 09.08.2017

ANUNŢ

       Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 12.09.2017, ora 1000– proba scrisă

şi 14.09.2017, ora 1000 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării  funcţiei publice de execuţie vacante, respectiv:

consilier, clasa I, grad profesional superior

în cadrul Compartimentului Registru Agricol, Fond Funciar, Cadastru

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 31.08.2017, orele 16.30.

Descarca anuntAnunt concurs nr. 31883 din 09.08.2017

ANUNŢ

      Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 11.09.2017, ora 1000– proba scrisă

şi 13.09.2017, ora 1000 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier,

clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 31.08.2017, orele 16.30.

Descarca anuntRaportul Final al Concursului 27459 din 13.07.2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI
 Funcţiile publice pentru care se organizează CONCURSUL:    
1.  1 post inspector, grad profesional debutant (ID post 418340)  în cadrul Compartimentului Administrare baze de date şi aplicaţii informatice.
2.  1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418341) în cadrul Compartimentului Administrare baze de date şi aplicaţii informatice.
3.  1 post referent, grad profesional superior (ID post 263008) în cadrul Compartimentului Evidenţă, încasare şi executare amenzi;
4.  1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418372) în cadrul Serviciului Executare silită;


Centralizator Nominal cu Rezultate 27325 din 13.07.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE 

la concursul de ocupare a 4 funcţii publice de execuţieorganizat în data de  12.07.2017 -  PROBA INTERVIU

1. 1 post inspector, grad profesional debutant (ID post 418340)  în cadrul 

Compartimentului Administrare baze de date şi aplicaţii informatice.

2. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418341) în cadrul 

Compartimentului Administrare baze de date şi aplicaţii informatice.

3. 1 post referent, grad profesional superior (ID post 263008) în cadrul 

Compartimentului Evidenţă, încasare şi executare amenzi;

4. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418372) în cadrul 

Serviciului Executare silită;

Descarca  centralizatorCentralizator Nominal cu Rezultate 27255 din 12.07.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBȚINUTE

La concursul de ocupare a 4 funcţii publice de execuţie organizat în data de

12.07.2017 - PROBA SCRISĂ

1. 1 post inspector, grad profesional debutant (ID post 418340) în cadrul

Compartimentului Administrare baze de date şi aplicaţii informatice.

2. 1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418341) în cadrul

Compartimentului Administrare baze de date şi aplicaţii informatice.

3. 1 post referent, grad profesional superior (ID post 263008) în cadrul

Compartimentului Evidenţă, încasare şi executare amenzi;

4. 1 post inspector, grad profesional asistent (lD post 418372) în cadrul

Serviciului Executare silită;Centralizator Nominal cu Rezultate 26845 din 10.07.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE

la concursul de ocupare a 2 funcţii publice de execuţie organizat în data de  10.07. 2017 -  PROBA SCRISĂ

1. 1 post consilier, grad profesional superior (ID post 262990)  în cadrul Compartimentului Resurse Umane,

2. 1 post consilier, grad profesional debutant (ID post 262970) în cadrul Compartimentului Resurse Umane,

în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal

Descarca centralizatorCentralizator Nominal cu Rezultate 25445 din 03.07.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE

LA  CONCURSUL DE OCUPARE A

FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE CONDUCERE

ADMINISTRATOR PUBLIC

În cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal

26.06.2017 – 30.06.2017

Descarca  centralizator

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live