Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt concurs nr. 8535 din 09.02.2021

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS

pentru ocuparea unui post contractual vacant  de execuție de ÎNGRIJITOR (M/G)

în cadrul Serviciului Administrativ, întreținere

în data de 04.03.2021 ora 10.00 – proba practică şi

interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  24.02.2021 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:
Descarca anunt
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursAnunt concurs nr. 9657 din 15.02.2021

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS

pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant  de execuție de ÎNGRIJITOR (M/G)

în cadrul Serviciului Administrativ, întreținere

în datele de

04.03.2021 ora 11.00 – proba practică şi

interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  24.02.2021 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:
Descarca anunt
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursAnunt concurs nr. 7985 din 05.02.2021

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

CONCURS  în data de

03.03.2021 ora 10.00 – proba scrisă şi

interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea  

unui post contractual de execuție vacant de asistent medical (PL) – ½ normă

în cadrulCentrului Municipal Creșe Caracal - Compartiment Asistență Medicală

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  22.02.2021 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt
Proces verbal cu rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursAnunt concurs nr. 11089 din 19.02.2021

ANUNŢ

 

          În aplicarea prevederilor  art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 39 (1), (11) și (2)  și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 24.03.2021, ora 11.00– proba scrisă

pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea ocupării a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Caracal, respectiv:

  •    1 post referent, clasa III, grad profesional principal, ID 418346 – Compartiment Protecție Civilă, P.S.I., Securitatea și Sănătatea Muncii;
  •    1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent, ID 474899 – Compartiment Sistem Informațional Geografic, Nomenclatură Stradală;
  •    1 post consilier, clasa I, grad profesional principal, ID 474873 – Compartiment Buget, Situații Financiare.

          Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la sediul Primăriei municipiului Caracal în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de 15.03.2021, ora 16.30.

Descarca anunt

Descarca formular inscriere

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National