Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Anunt promovare nr. 33157 din 12.07.2018

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) cu modificările şi completările ulterioare ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL organizează în datele de :

13.08.2018 orele 11.00 – proba scrisă
şi
16.08.2018 orele 10.00 – interviul

pentru  concursul / examenul de promovare în funcţii publice cu grad profesional imediat superior celui deţinut, respectiv:

Descarca anunt

Descarca formular de inscriereAnunt concurs nr. 33143 din 12.07.2018

ANUNŢ

          Având în vedere prevederile CAPITOLULUI VI, Secţiunea I din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 14.08.2018, ora 1100– proba scrisă

şi 17.08.2018, ora 1100– interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea a 3 funcţii publice de conducere vacante, respectiv:

     șef serviciu, gradul II, al Serviciului Achiziții publice (id post 474888),

     șef serviciu, gradul II, al Serviciului Juridic, contencios, autoritate tutelară (id post 474917),

     șef birou, gradul II, al Biroului Registru agricol, fond funciar, cadastru (id post 474912).

          Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, în perioada 13.07.2018 – 01.08.2018, inclusiv.

Descarca anunt

Descarca formular de inscriere
Centralizator nominal cu rezultate 32137din 06.07.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE

LA PROBA SCRISĂ

pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant– şef serviciu, gradul II, nivel studii superioare, în cadrul Cantinei Sociale Caracal 

Descarca centralizatorCentralizator nominal cu rezultate 31384 din 03.07.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
LA CONCURSUL DE OCUPARE
A POSTULUI VACANT  DE CONDUCERE
Sef centru-Centrul Municipal Crese Caracal

Descarca centralizatorProces-verbal nr. 31089 din 02.07.2018

PROCES-VERBAL
incheiat azi 02.07.2018

          In conformitate cu prevederile Dispozitiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru  stabilirea principiilor de ocupare  a unui  post  vacant  sau  temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat  superioare   a personalului  contractual   din  cadrul  Aparatului de  Specialitate  al  Primarului Municipiului   Caracal,    SPCLEP    al   municipiului   Caracal,    serviciilor   publice    si   institutiilor subordonate  Consiliului   Local   al  Municipiului  Caracal,   Comisia    de  concurs   constituita  prin Dispozitia   Primarului    municipiului   Caracal    nr.   476/30.05.2018   modificata   prin   Dispozitia Primarului Municipiului Caracal  nr. 535/26.06.2018 s-a intrunit  azi 02.07.2018  in vederea  selectiei candidatilor inscrisi  la  concursul  din  data de 06.07.2018,  ora  11.00  - (proba  scrisa) si  10.07.2018, ora  11.00  -  (interviul)   pentru   ocuparea   postului   contractual  de  conducere  vacant  - sef serviciu, gradul  II, nivel studii superioare in cadrul  Cantinei  Sociale Caracal.

Descarca proces-verbalPROCES VERBAL Nr. 30385 din 27.06.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL                                              

      COMISIA DE CONCURS                     

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 27.06.2018

      În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 475/30.05.2018 şi modificată prin Dispoziţiile nr.534/26.06.2018 şi nr.561/27.06.2018, s-a întrunit azi 27.06.2018 În vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 03.07.2018 (proba scrisă) pentru ocuparea unui post contractual vacant de conducere de şef centru, la Centrul Municipal Creşe Caracal.

Descarca proces-verbalAnunt concurs nr. 29770 din 25.06.2018

ANUNŢ

             În aplicarea prevederilor  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 38, 39 și 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 25.07.2018, ora 1100– proba scrisă

şi 27.07.2018, ora 1100 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

pentru ocuparea următoarelor 4  funcţii publice de execuţie vacante:

          1 post expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Programe, strategii de dezvoltare

          1 post expert, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Programe, strategii de dezvoltare

          1 post expert, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții publice

          1 post expert, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Achiziții publice

             Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 16.07.2018, ora 16.30.

Descarca anunt

Descarca formularul de inscriere

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live