Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roAnunt concurs nr. 52747 din 07.12.2017

ANUNŢ

         Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 11.01.2018, ora 10.00– proba scrisă

şi 15.01.2018, ora 10.00 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 2 funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1 post consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Comunicare, Relații publice, Administrare website și agendă electronică

1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare

Descarcă anunțCentralizator Nominal cu Rezultate 47410 din 03.11.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE FINALE
LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR
CELUI DEŢINUT PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CARACAL
PROBA SCRISĂ DIN DATA DE 03.11.2017

Descarca  centralizatorCentralizator Nominal cu Rezultate 47417 din 03.11.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE

 LA CONCURSUL DE OCUPARE

 A POSTULUI VACANT DE 

muzeograf, nivel studisuperioaredin cadrul Muzeului Romanatiului Caracal.

Descarca  centralizatorCentralizator Nominal cu Rezultate 46415 din 30.10.2017

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBTINUTE
LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI  DE OCUPARE
A FUNCTIEI CONTRACTUALE  DE EXECUTIE 
vacante de muzeograf, nivel studii superioare, din cadrul
Muzeului  Romanatiului Caracal


PROCES - VERBAL 46386 din 30.10.2017

PROCES – VERBAL
Încheiat azi 30.10.2017
          În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de examinare constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1510/18.10.2017 s-a întrunit azi 30.10.2017 în vederea selecţiei candidatului înscris la examenul de promovare în post cu grad profesional imediat superior, a personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Caracal, pentru postul de inspector de specialitate gradul IA(S) – Compartimentul Arhive – Serviciul Management Resurse Umane, Arhive, din data de 03.11.2017, ora 10.00 - proba scrisă.


Rezultate concurs Asociatia Gal Inima Romanatiului

REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR
in cadrul proiectului
"Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
la nivelul Municipiului Caracal"

Descarca rezultate

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live