Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roPROCES - VERBAL 43718 din 16.10.2017

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 16.10.2014
       Comisia de concurs numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr.1373/18.09.2017 s-a întrunit azi 16.10.2017 pentru întocmirea subiectelor şi desfăşurarea probei
Practice a concursului de ocupare a 2 posturi contractual vacante de execuţie îngrijitor (M,G) - Centrul municipal Creșe Caracal
PROCEDURA DE DESFĂŞURARE A PROBEI SCRISE:
Înainte de proba practică s-a făcut apelul nominal al candidaţilor înscrişi şi declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv


Anunt concurs nr. 44527 din 19.10.2017

ANUNŢ

     Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

EXAMEN în data de

03.11.2017 ora 10.00 (proba scrisă)

pentru promovarea în post cu grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual din cadrul  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal, instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Caracal, respectiv:

1. inspector de specialitate gradul IA (S) – Compartimentul Arhive – Serviciul Management Resurse Umane, Arhive

Descarca anuntPROCES - VERBAL 42456 din 09.10.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 09.10.2017

       În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 1373/18.09.2017 s-a întrunit azi 09.10.2017 1n vederea selecţiei candidaţilor înscrişi la concursul din data de 16.10.2017 (proba scrisă) şi 19.10.2017 (interviul) pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de îngrijitor (M, G), din cadrul Centrului Municipal Creşe Caracal.

Descarca proces-verbalRezultate concurs Asociatia Gal Inima Romanatiului

REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR
in cadrul proiectului
"Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
la nivelul Municipiului Caracal"

Descarca rezultateAnunt concurs nr. 41640 din 04.10.2017

ANUNŢ
      În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10
CONCURS  în datele de
30.10.2017ora 10.00 – proba scrisă şi
03.11.2017ora 10.00 – interviul
pentru ocuparea  postului contractual vacant
MUZEOGRAF,  nivel studii superioare, gradul IA
în cadrul MUZEULUI ROMANAȚIULUI CARACAL
      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  20.10.2017 orele 14.00, la Compartimentul Informare, Relaţii Publice.


Anunt concurs nr. 40017 din 26.09.2017

   ASOCIATIA GAL INIMA ROMANATIULUI anunta scoaterea la concurs a doua posturi pe perioada determinata (octombrie - 13 noiembrie 2017) in cadrul proiectului cu finantare europeana "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal", nr. contract de finantare: 56034/18.09.2017, POCU/137/5.1/114155.

Descarca anuntAnunt concurs nr. 39082 din 21.09.2017

ANUNŢ

          În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

16.10.2017 ora 10.00 – proba practică şi

19.10.2017 ora 10.00 – interviul

pentru ocuparea  a 2 posturi contractuale vacante

ÎNGRIJITOR,  nivel studii medii/generale,

în cadrul CENTRULUI MUNICIPAL CREŞE CARACAL

Descarca anuntRaportul final al concursului 37909 din 13.09.2017

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI         

           Funcţiile publice pentru care se organizează CONCURSUL:   

 1.- 1 post consilier, grad profesional debutant in cadrul Compartimentul Resurse umane

 Descarca raportul

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live