Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roCentralizator Nominal cu Rezultate 6885 din 12.02.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE OBŢINUTE

LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN FUNCŢIE SUPERIOARĂ CELEI DEŢINUTE RESPECTIV INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRADUL I,  – nivel studii superioare

în cadrul CANTINEI SOCIALE CARACAL  

DIN DATA DE 12.02.2018

Descarca centralizatorProces - verbal 5887 din 06.02.2018

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 06.02.2018

        În conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de examinare constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 36/23.01.2018, modificată prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 89/02.02.2018, s-a întrunit azi 06.02.2018 în vederea selecţiei candidatului înscris la examenul de promovare în funcţie superioară celei deţinute a personalului contractual din cadrul Cantinei Sociale Caracal, din data de 12.02.2018, ora 10.00 - (proba scrisă)

Descarca proces-verbal

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live