Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roPROCES - VERBAL 23484 din 19.06.2017

PROCES – VERBAL

Încheiat azi 19.06.2017

       În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 18/2016 şi ale Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal şi serviciilor publice şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal, Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului municipiului Caracal nr. 811/29.05.2017 s-a întrunit azi 19.06.2017 în vederea selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul din data de 26.06.2017 (proba scrisă) şi 30.06.2017 (interviul) pentru ocuparea postului contractual de conducere administrator public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caracal.

Descarca proces-verbalAnunt concurs nr. 22237 din 10.06.2017

ANUNŢ

             Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 12.07.2017, ora 0900– proba scrisă

şi 14.07.2017, ora 1000 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 4  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1.   1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

2.   1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

3.   1 post referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Evidență, încasare și executare amenzi

4.   1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent  în cadrul Serviciului Executare silită

Descarca anuntAnunt concurs nr. 22074 din 08.06.2017

 ANUNŢ

           Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 10.07.2017, ora 1000– proba scrisă

şi 12.07.2017, ora 1000 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 2  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1.            1 post consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane

2.            1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 29.06.2017, orele 16.30.

Descarca anuntAnunt concurs nr.20650 din 29.05.2017

ANUNŢ

       Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 18/2016 referitoare la aprobarea criteriilor și procedurilor de numire și eliberare din funcție a administratorului public și a atribuțiilor specifice ale administratorului public și ale Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS în data de

26.06.2017 -  proba scrisă

pentru ocuparea postului contractual de conducere

administrator public

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, dar nu mai târziu de 16.06.2017, la Compartimentul Informare, Relaţii Publice, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Descarca anunt

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live