Posturi Publice Vacante - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.roAnunt concurs nr. 10237 din 17.03.2017

ANUNŢ

               Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 20.04.2017, ora 10:00– proba scrisă

şi 24.04.2017, ora 10:00 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 4  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1.   1 post inspector, grad profesional debutant (ID post 418340) în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

2.   1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418341)  în cadrul Compartimentului Administrare baze de date și aplicații informatice

3.   1 post referent, grad profesional superior (ID post 263008) în cadrul Compartimentului Evidență, încasare și executare amenzi

4.   1 post inspector, grad profesional asistent (ID post 418372) în cadrul Serviciului Executare silită

Descarca anuntAnunt concurs nr. 10021 din 16.03.2017

ANUNŢ

              Având în vedere prevederile  CAPITOLULUI VI, Secţiunea I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 şi 39 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10,

în data de 19.04.2017, ora 1000– proba scrisă

şi 21.04.2017, ora 1000 – interviul pentru

CONCURS DE RECRUTARE

în vederea  ocupării a 2  funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:

1.  1 post consilier, grad profesional superior (ID post 262990) în cadrul Compartimentului Resurse Umane

2.  1 post consilier, grad profesional debutant (ID post 262970)  în cadrul Compartimentului Resurse Umane

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III – a, la sediul Primăriei municipiului Caracal, dar nu mai târziu de 06.04.2017, orele 16.30.

Descarca anuntAnunt concurs nr. 8800 din 07.03.2017

ANUNŢ

     În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

31.03.2017 ora 10.00 – proba scrisă şi

03.04.2017 ora 10.00 – interviul

pentru ocuparea  unui post contractual de execuţie vacant

PSIHOLOG,  nivel studii SUPERIOARE,

în cadrul CENTRULUI DE ZI „CRISTINA” CARACAL

Descarca anunt

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live