Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2015

Convocator nr. 229/06.11.2014

Proiect nr.226/05.11.2015 REFERITOR LA: Instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

Proiect nr.225/04.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea noilor preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate practicate în municipiul Caracal.                           

Proiect nr.224/04.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.223/04.11.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.09.2015.