Secretar - Primaria Caracal


Secretar

Nume şi prenume: Viorel Emil Rădescu
Data naşterii: 23.11.1967

Locul naşterii: Caracal
Naţionalitatea: Română

E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Profesia: Jurist

Studii

  • Liceul Industrial nr.1, Caracal
  • 1992-1996 Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
  • 2004 Master - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Guvernare modernă, dezvoltare locală


Activitatea profesională

  • Secretar municipiul
  • 2009-2012 Director executiv Primăria municipiului Caracal, Direcţia Administraţie Publică Locală, Servicii Asistenţă Socială
  • 2008-2009 Secretar municipiu-interimar
  • 2005-2008 Director executiv Primăria municipiului Caracal, Direcţia Administraţie Publică Locală
  • 2003-2005 Şef Serviciu Juridic-Contencios Primăria municipiului Caracal
  • 1997-2003 Consilier Juridic Primăria municipiului Caracal
  • 1996-1997 Consilier Juridic RAGCL Slatina

Atribuţiile secretarului conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 

Art. 117. – Secretarul unitaţii administrativ – teritoriale indeplineşte, în condiţiile legii, urmatoarele atribuţii:

a)      avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotarârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

b)      participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

c)      asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;

d)      organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotarârilor consiliului local si a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;

e)      asigură transparenţa şi comunicarea către autoritaţile locale, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completarile ulterioare;

f)        asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, intocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;

g)      pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestora;

h)      alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National