Transparență Decizională - Primaria Caracal


Proiect de hotarare nr. 51/12.11.2020 privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii

ANUNȚ
          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.


Proiect de hotarare nr. 36/26.10.2020 privind impozitele si taxele locale

ANUNŢ
 
         În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi  taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Caracal în anul 2021, care urmează a fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Caracal.


HCLnr.72 din 29.07.2020

HCLnr.72/29.07.2020 REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.Minuta dezbaterii publice din data de 15.07.2020

               În baza prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Caracal a organizat în data de 15.07.2020, ora 1000 la sediul din municipiul Caracal, strada Piața Victoriei, nr. 10, o dezbatere publică cu privire la proiectul privind ”Completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân”.

CITESTE MAI DEPARTEAnunt nr. 31007 din 08.07.2020

A N U N Ț

 

          În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, Primăria Municipiului Caracal organizează o dezbatere publică asupra proiectului de act normativ pentru completarea prevederilor H.C.L. nr. 19/28.03.2016 privind Înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în data de 15.07.2020, ora 1000, la sediul din municipiul Caracal, strada Piața Victoriei nr. 10, jud. Olt.

Descaraca anunt
Proiect de hotărâre nr.103/25.06.2020 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National