loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL


INFORMAȚII RECENTE

29 May 2024

Anunț concurs nr. 32824/28.05.2024

Categorie - Posturi vacante

În aplicarea prevederilor HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea prevederilor  art. VII, alin. (1) lit….

28 May 2024

Anunț individual nr. 33018 din 28.05.2024

Categorie - Acte administrative fizice

    În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,…

21 May 2024

Proiect de hotărâre nr. 94/16.05.2024 privind ,,Aprobarea  dccumentatiilor  de  urbanism  Plan  Urbanistic  Zonal   ( PUZ) si Regulament Local  de Urbanism (RLU)  aferent, in vederea realizarii Investitiei “Locuinta P+M”  pe strada Aprodul Purice, nr. 15, Municipiul Caracal”

Categorie - Transparență decizională

Astăzi, 21.05.2024 Municipiul Caracal prin Primar – Doldurea Ion, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre nr. 94 din 16.05.2024: ,,Aprobarea  dccumentatiilor  de…

14 May 2024

HCL nr. 97/14.05.2024

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2024

REFERITOR LA: aprobarea   Studiului   de  fezabilitate  si  a  indicatorilor   tehnico-economici   pentru obiectivul  de investitii “INFIINTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC  CU AUTOBUZE ECOLOGICE LA NIVELUL MUNICIPIULUl CARACAL –  COMPONENTA  1  STATII INTERMEDIARE SI…

14 May 2024

HCL nr. 96/14.05.2024

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2024

REFERITOR LA: modificarea statului de funcții Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin la H.C.L. nr. 30/24.02.2023 și modificat prin H.C.L. nr. 90/23.04.2024.

14 May 2024

HCL nr. 95/14.05.2024

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2024

REFERITOR LA: modificarea si completarea prevederilor Hotarârii Consiliului Local Caracal nr.02/29.10.2020 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

09 May 2024

HCL nr. 94/08.05.2024

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2024

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înfiinţare Centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caracal”


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516