loader image
Primăria Caracal
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
Primaria
395685
323258
previous arrow
next arrow
28 Apr 2022

Anunt concurs nr. 26463 din 28.04.2022

Categorie - Posturi vacante

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispoziţiei nr. 2013/02.12.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Caracal, SPCLEP al municipiului Caracal, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL

organizează la sediul din Caracal, Piaţa Victoriei, nr. 10

CONCURS  în datele de

20.05.2022 ora 10.00 – proba scrisă şi

interviul în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de

asistent medical comunitar (PL)

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, dar nu mai târziu de  12.05.2022 orele 16.30, la Compartimentul Comunicare, relatii publice, administratre website si agenda electronica, şi trebuie să conţină obligatoriu:

Recensamantul populatiei si locuintelor
  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • © 2022 Primaria Caracal