Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010


Pot beneficia de acest drept familiile şi persoanele singure care au domiciliul/reşedinţa în Municipiul Caracal cu venituri reduse, care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

În vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • Venitul mediu net  lunar pe membru de familie să nu depăşească  530 de lei;
  • Copiii de vârstă şcolară să frecventeze cursurile  unei forme de învăţământ organizate potrivit legii;
  • Să nu deţină bunuri aflate în lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate;
  • Depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei.
     

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte în funcţie de venitul familiei şi situaţia acesteia (familie monoparentală sau familie formată din soţ, soţie şi copiii lor).

 

Tranşe de venituri

Număr copii

în familie

Familia cu

2 părinţi

Familia cu

un părinte

0 - 200 lei/membru

 

   1 copil

82

107

   2 copii

164

214

   3 copii

246

321

   4 şi mai mulţi copii

328

428

201 - 530 lei/membru

   1 copil

75

102

   2 copii

150

204

   3 copii

225

306

   4 şi mai mulţi copii

300

408

 

Cerere alocatie de stat

Cerere acordare alocaţie pentru susţinerea familiei

Acte necesare pentru alocaţia de susţinere a familiei

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat

Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Adeverinta stagiu de cotizare

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National