Formulare receptie la terminarea lucrarilor de construire/desfiintare si certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiilor.

Cerere tip - certificat de atestare a edificarii-extinderii constructiei
Cerere proces verbal de receptie
Formular finalizare ISC
ITL 068-declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate
Referat diriginte santier
Referat proiectant autorizatie construire
Referat proiectant autorizatie demolare
Proces verbal receptie terminare lucrari
Proces verbal de receptie partiala