Autorizaţia De Construire / Desfiinţare - Primaria Caracal


Autorizaţia De Construire / Desfiinţare

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
 •  cerere tip;
 •  borderou cu paginaţie
 •  act de proprietate (copie legalizată)
 •  fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
 •  extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
 •  dovada O.A.R. – copie
 •  certificat de nomenclatură stradală – copie, dupa caz
 •  certificat de urbanism – copie
 •  alte avize (cerute în C.U.)
 •  studii de specialitate (cerute în C.U.)
 •  documentatia tehnica pentru A.C./A.D. (inclusiv foto pentru schimbări de destinaţie si A.D.)
 •  referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
 •  dovada de  achitare taxe
 •  Instiintare incepere lucrari Primarie; Insp Constructii
 •  Instiintare finalizare lucrari Primarie; Insp Constructii
 •  Panou identificare investitie

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National