Autorizaţia De Construire / Desfiinţare Pentru Continuare De Lucrări - Primaria Caracal


Autorizaţia De Construire / Desfiinţare Pentru Continuare De Lucrări

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări

 • Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip si anexa la cerere -1 exemplar)
 • cerere tip;
 • borderou cu paginaţie
 • autorizaţie de construire – copie
 • act de propietate (copie legalizată)
 • fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică, cadastrala) copie
 • extras din Cartea Funciară –în termen de valabilitate
 • memoriu întocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat)
 • documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.
 • referat de verificare cu viză în original pentru A.C.
 • chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • cerere tip;
 • autorizaţia de construire/desfiintate în original
 • dovada de  achitare taxe

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National