Certificatul de urbanism - Primaria Caracal


Certificatul de urbanism

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

 • cerere tip;
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta - 1 ex.
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), - 2 ex.
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara 1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 ex.
 • copie act de proprietate, copie C.N.S dupa caz, 1 ex.
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal) dupa caz.
 • extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate, dupa caz.

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

 • cerere tip;
 • plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz), la scara 1:500, 1:1000, 2 ex.
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 ex.
 • copie act de proprietate si copie C.N.S. 1 ex.
 • prezentare simulare foto cu fatada care se modifica
 • suprafata panoului sau firmei solicitate
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate, dupa caz

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

 • cerere tip
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 2 ex.
 • plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U.
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000, 1:2000, 1:5000), 2 ex.
 • extras de carte funciara pentru informare, in termen de valabilitate
 • act de proprietate (copie)
 • certificat de nomenclatura stradala
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Acte necesare obtinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru reţele (BRANSAMENTE, RACORDURI ş.a.)

 • cerere tip;
 • acordul de acces din partea deţinătorului de reţea pentru care se solocită certificatul - în termen de valabilitate;
 • certificat de nomenclatura stradala;
 • act de proprietate asupra construcţiei (copie);
 • memoriu tehnic
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta - scara1:1000, 1:2000) -2 ex.
 • plan de situatie cu bransamentul / racordul propus – scara 1:500, 1:1000 -2ex
 • chitanţe achitare taxe copie

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • cerere tip;
 • certificat de Urbanism in original.
 • chitanţe achitare taxe copie
 • cererea tip pentru prelungiriea valabilitatiicertificatului de urbanism , se ridica de la Serviciul Relaţii cu Publicul    

                                                                                                                                        

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National