Certificatul de urbanism

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

Acte necesare obtinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru reţele (BRANSAMENTE, RACORDURI ş.a.)

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM