Recepţia lucrărilor

Actele necesare recepţiei lucrărilor

cerere tip
• copie autorizatie de construire
proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

• proces verbal de receptie partiala
• dovada regularizarii taxelor