loader image
Primăria Caracal
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
Primaria
395685
323258
previous arrow
next arrow
26 Apr 2022

Anunt examen promovare in grad nr. 25956/26.04.2022

Categorie - Posturi vacante

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile art. 476- 479 si 618 (22) din OUG nr.  57/2019 privind Codul administrativ  si     ale  H.G.  nr.   611/2008   pentru  aprobarea   Normelor   privind   organizarea   si dezvoltarea  carierei  functionarilor  publici,  PRIMARIA  MUNICIPIULUI  CARACAL  organizeaza  in data de:

27.05.2022  orele 10.00- proba  scrisa

pentru  concursul / examenul de promovare in functii publice cu grad profesional imediat superior celui detinut,  respectiv:

  • Consilier  achizitii  publice,  clasa  I,   grad  profesional  principal,  id  post  474889  – Serviciul Achizitii Publice,
  • Inspector,  clasa I,  grad profesional principal,  id post 474901  – Compartiment Regenerarea Mediului Urban – Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului.

lnterviul se va sustine in maxim  5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.

Recensamantul populatiei si locuintelor
  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • © 2022 Primaria Caracal