loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
19 Sep 2022

Anunț examen promovare nr. 54497/16.09.2022

Categorie - Posturi vacante

În conformitate cu prevederile art. 476 – 479 și 618 (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și  ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL organizează în data de :

19.10.2022 orele 10.00 – proba scrisă

pentru  concursul / examenul de promovare în funcţii publice cu grad profesional imediat superior celui deţinut, respectiv:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, id post 262957 – Compartimentul Juridic, Contencios;
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior, id post 263004 – Compartiment Inspecție Fiscală Persoane Fizice – Serviciul Constatare, Impunere Impozite și Taxe Locale;
 • Auditor, clasa I, grad profesional principal, id post 418347 – Compartiment Audit Public Intern

Interviul se va susține în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului (19.09.-10.10.2022), la sediul Primăriei Municipiului Caracal, şi vor cuprinde obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516