loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
01 Feb 2024

Anunț licitație concesionare teren

Categorie - Anunturi

Primăria Municipiului Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, Olt, telefon – 0249511384, int.131, fax-0249517516, email: office@primariacaracal.ro, organizează licitaţie publică deschisă pentru concesionare teren în suprafață de 282,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, Bd. Antonius Caracalla, nr. 28B, Jud. Olt, înscris în C.F. nr. 59417 Caracal, destinat pentru edificare construcții locuință, anexe gospodărești. Concesionarea se face conform O.U.G. nr.57/2019, conform caietului de sarcini, a Hotărârii Consiliului Local a Municipiul Caracal nr.174/31.08.2023, a Hotărârii Consiliului Local nr.238/22.12.2023 și a O.U.G. 57/2019.

Documentaţia de atribuire întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ se poate obţine zilnic de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, în urma unei cereri scrise de la Primăria Municipiului Caracal, Biroul Administrare Patrimoniu, strada Piaţa Victoriei nr.10, jud. Olt.

Costul pentru obţinerea acestui exemplar este de 50 lei, ce se va achita în numerar la casieria Primăriei Municipiului Caracal situată în Municipiul Caracal, str. Cuza Vodă nr.8.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 01.03.2024, ora 14.00.

Ofertele se vor depune într-un singur exemplar până pe data de 08.03.2024, ora 14.00, la Compartiment informare, relaţii publice din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr.8, şi vor conţine cerinţele specifice prin documentaţia de atribuire şi instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a oferte.

Ofertele se deschid în data de 11.03.2024, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Caracal, localitatea Caracal, str.Piaţa Victoriei nr.10, jud. Olt.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516