loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
09 May 2023

ANUNȚ LICITAȚIE NR. 24745/03.05.2023

Categorie - Anunturi

        U.A.T – Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr.10, Caracal, Olt, telefon – 0249511384, int.131, fax-0249517516, email- office@primariacaracal.ro, organizează licitație publică deschisă pentru:

        – vânzarea prin licitație publică a imobilului – teren în suprafață de 2013,00 mp și construcții C1 în suprafață construită desfășurată de 416,00 mp, C2 în suprafață construită desfășurată de 255,00 mp situate în Municipiul Caracal, str. Carpați, nr. 2, jud. Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, înscris în Cartea funciară nr. 50369 Caracal, conform temeiului legal: O.U.G. nr. 57/2019, a H.C.L Municipiul Caracal nr. 94/31.08.2021 și a H.C.L nr. 156/30.09.2022;

        Documentația de atribuire întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ se pot obține zilnic de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, în urma unei cereri scrise de la U.A.T – Municipiului Caracal, Compartimentul Contracte Domeniul Public și Privat, Licitații, strada Piața Victoriei nr.10, jud. Olt.

       Costul pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, ce se va achita în numerar la casieria U.A.T – Municipiului Caracal situată în Municipiul Caracal, str. Cuza Vodă nr.8 sau prin ordin de plată în contul numărul RO73TREZ50721150250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Caracal, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, CIF 4395175. 

       Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 30.05.2023, ora 16:30.   

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516