loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
28 Aug 2023

Anunț licitație nr. 51144/25.08.2023

Categorie - Anunturi

Primăria Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei, nr.10, Caracal, Olt, telefon – 0249511384, int.131, fax-0249517516, email: office@primariacaracal.ro, organizează licitație publică deschisă pentru:

– vânzarea unor bunuri mobile, constând în țevi preizolate, rezultate din procesul de modernizare și reabilitare a sistemului de termoficare din perioada 2006-2008, ce au rămas neutilizate, proprietate a Municipiului Caracal, conform temeiului legal: O.U.G. nr. 57/2019, a H.C.L Municipiul Caracal nr. 69/28.04.2023 și a H.C.L nr. 97/31.08.2021.

Documentația de atribuire întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019  privind Codul administrativ se pot obține zilnic de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, în urma unei cereri scrise, de la Biroul Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, strada Piața Victoriei nr. 10, jud. Olt.

Costul pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, ce se va achita în numerar la casieria Primăriei Municipiului Caracal situată în Municipiul Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 18.09.2023, ora 16:30.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516