loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
06 Feb 2024

Anunț referitor la organizarea examenului de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de condominii

Categorie - Anunturi

Având în vedere prevederile Legii 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, art. 10 alin. (5): “La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii”.

Potrivit prevederilor H.C.L. nr.03/31.01.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Caracal, pentru obţinerea atestatului de „administrator condominii„ se pot înscrie la examen persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au capacitate deplină de exerciţiu;
b) sunt apte din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil;
c) nu au suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă, pentru săvârşirea unei infracţiuni;
d) au cel puţin diplomă de bacalaureat;
e) au urmat un curs de pregătire profesională pentru funcţia de administrator de condominii, organizat în condiţiile legii;
f) să fi obţinut la examenul de atestare nota finală minim 60 de puncte;
g) au domiciliul în Municipiul Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516