Buget 2012

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2012

Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2012
Bugetul general pe anul 2012