loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
27 Dec 2021

HCL NR. 174/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: concesionarea, fără licitaţie publică, către domnul Nicolae Iulian Ninel, pe o perioadă de 28 de ani a unei suprafeţe de teren de 10,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, Aleea Dragoș Vodă nr. 13C, pentru extindere garaj auto.

27 Dec 2021

HCL NR. 173/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

Hotărârea Consiliului Local NR. 173/27.12.2021 – REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2022.

27 Dec 2021

HCL NR. 172/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL NR. 172/27.12.2021 REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

27 Dec 2021

HCL NR. 171/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

Hotararea Consiliului Local NR. 171/27.12.2021 – REFERITOR LA: validarea persoanelor fizice care au susținut și promovat examenul de atestare în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

27 Dec 2021

HCL NR. 170/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

Hotararea Consiliului Local NR. 171/27.12.2021 – REFERITOR LA: prelungirea pe o perioadă de 3 ani a duratei contractului de închiriere nr. 129/01.12.2011, încheiat cu S.C. IAKYS BOY S.R.L., ce are ca obiect închiriere teren în suprafaţă de 20 mp, ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1A, pe

27 Dec 2021

HCL nr.169/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

HCL nr.169/27.12.2021 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului privind administrarea parcărilor publice din Municipiul Caracal. Modificată și completată de:

27 Dec 2021

HCL nr. 168/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2021, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.

27 Dec 2021

HCL nr. 167/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Caracal, județul Olt.

27 Dec 2021

HCL nr. 166/27.12.2021 

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafață de 1367,00 mp și construcție C2 în suprafață de 202 mp, situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Român și administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și

27 Dec 2021

HCL nr. 165/27.12.2021

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2021

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 9 și Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C către titularii contractelor de închiriere.

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal